Czy Jezus zmartwychwstał?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Czy Jezus zmartwychwstał? Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem opisanym w Ewangeliach. Zgodnie z nim Jezus Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia po jego ukrzyżowaniu. Zmartwychwstanie jest to główny dogmat wiary chrześcijańskiej i ma ogromne znaczenie dla wszystkich wierzących. Zmartwychwstanie Jezusa jest potwierdzeniem Jego boskości oraz stanowi o wypełnieniu przez Jezusa swojego celu w jakim przybył na ziemię. Poprzez swoje zmartwychwstanie, Chrystus otwiera wszystkim ludziom dostęp do całkiem nowego życia, które jest oczyszczone z grzechu pierworodnego, a łaska Boża ponownie spływa na głowy wiernych. Wydarzenie zmartwychwstania jest dla wierzących chrześcijan zapowiedzią powszechnego zmartwychwstania wszystkich ludzi na dźwięk trąb Sądu Ostatecznego i wyboru sprawiedliwych, którzy wspólnie z Chrystusem obejmą Królestwo Boże i otrzymają życie wieczne. Jest to opisane w ostatniej księdze Nowego Testamentu: Apokalipsie Jana.

Chrześcijanie i Kościół podkreślają, że zmartwychwstanie jest faktem jak najbardziej autentycznym i wydarzeniem historycznym. Zostało ono potwierdzone przez uczniów i jest szeroko opisane, chociaż początkowo sami apostołowie nie wierzyli, że zmartwychwstanie jest możliwe. Żaden z nich nie był jednak naocznym świadkiem tego wydarzenia. Nikt więc nie może powiedzieć w jaki sposób fizycznie zostało to dokonane, oraz jak takie zmartwychwstanie wyglądało. Chrześcijanie szczególnie przeżywają zmartwychwstanie Jezusa w trakcie świąt Wielkanocnych. Jest to okres, w którym ludzie czczą to wydarzenie. Jest ono również świętowane w niedziele, które nazywane są paschą tygodnia.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]