Jak odmawiać różaniec za zmarłego przed pogrzebem?

 • Różaniec za zmarłego zaczynamy czyniąc znak krzyża.
 • Później odmawiamy „Skład Apostolski”
 • Następnie wymieniamy tajemnicę, która ma być rozważana.
 • Po rozważaniach dotyczących każdej tajemnicy powtarzamy:
  • 1 raz „Ojcze Nasz”,
  • 10 razy „Zdrowaś Mario”,
  • 1 raz „Chwała Ojcu”,
  • 1 raz „Wieczny odpoczynek”,
  • Cykl ten powtarzamy przy każdej z tajemnic.

W chrześcijańskiej tradycji od wieków modlitwie w intencji osób zmarłych przypisuje się ogromne znaczenie. Ma to być modlitwa za ich duszę jako wstawiennictwo do Pana Boga, w której prosimy aby wskazał On zmarłemu właściwą drogę i poprowadził go do Królestwa Niebieskiego. Modlitwa za zmarłego jest też niejako próbą rozmowy ze zmarłym, przekazania mu swoich trosk, obaw czy tęsknoty. Podczas takiej rozmowy odwołujemy się do niego za pośrednictwem Pana Boga.

Modlitwa za zmarłego pomaga też ludziom w życiu doczesnym uświadomić sobie jak kruche jest nasze życie i że wszystko co następuje później jest nieuchronne. Sam różaniec jest modlitwą kultywowaną w chrześcijaństwie już od średniowiecza, także przy okazjach żałobnych.

W tym wypadku modlitwa wygląda jednak nieco inaczej niż standardowe odmawianie różańca. Jak wygląda różaniec za zmarłego przed pogrzebem? Jest to z pewnością wersja zdecydowanie skrócona, ze względu na ograniczony czas całej ceremonii. Zazwyczaj odmawia się modlitwę różańcową poświęconą wyłącznie jednej z czterech części (tajemnic radosnej, chwalebnej, bolesnej i światła). Jest to cześć dobierana dowolnie, a fakt odmawiania różańca za zmarłego przed pogrzebem nie musi oznaczać, że należy wybrać tajemnicę bolesną. Reszta odbywa się dosyć standardowo, to znaczy pod przewodnictwem jednej osoby, która taką modlitwę poprowadzi.