Ako sa modliť ruženec za zosnulého pred pohrebom?

 • Ruženec za zosnulých začíname znamením kríža.
 • Potom recitujeme Apoštolské vyznanie viery.
 • Potom uvedieme zoznam záhad, ktoré treba zvážiť.
 • Po úvahách o jednotlivých tajomstvách si zopakujeme:
  • 1 krát "Otče náš".
  • Desať Zdravasov,
  • 1-krát "Sláva Otcovi."
  • 1 krát "večný odpočinok".
  • Tento cyklus opakujeme pri každom tajomstve.

Kresťanská tradícia po stáročia pripisovala modlitbe za zosnulých veľký význam. Má to byť modlitba za ich dušu ako príhovor k Bohu, v ktorom ho prosíme, aby zosnulému ukázal správnu cestu a priviedol ho do nebeského kráľovstva. Modlitba za zosnulého je svojím spôsobom aj pokusom o rozhovor so zosnulým, o vyjadrenie jeho obáv, strachu alebo túžob. Počas takéhoto rozhovoru sa na neho obraciame prostredníctvom Boha.

Modlitba za zosnulých tiež pomáha ľuďom v smrteľnosti uvedomiť si, aký krehký je náš život a že všetko, čo prichádza po ňom, je nevyhnutné. Samotný ruženec je modlitba, ktorá sa v kresťanstve pestuje od stredoveku, a to aj pri smútočných príležitostiach.

V tomto prípade však modlitba vyzerá trochu inak ako štandardné recitovanie ruženca. Ako vyzerá ruženec za zosnulého pred pohrebom? Vzhľadom na obmedzený čas celého obradu ide určite o značne skrátenú verziu. Zvyčajne sa modlíme ruženec venovaný výlučne jednej zo štyroch častí (Radostné, Slávne, Bolestné a Svetlé tajomstvo). Ide o slobodne zvolenú pobožnosť a skutočnosť, že sa pred pohrebom modlíme ruženec za zosnulého, neznamená, že by sme si mali vybrať bolestné tajomstvo. Zvyšok prebieha pomerne štandardne, teda pod vedením jednej osoby, ktorá takúto modlitbu vedie.

Marketing náboženského obsahu a ďalšie
Umelá inteligencia