Ako sa modliť ruženec za zosnulého pred pohrebom?

 • Ruženec za zosnulých začíname znamením kríža.
 • Potom recitujeme Apoštolské vyznanie viery.
 • Potom uvedieme zoznam záhad, ktoré treba zvážiť.
 • Po úvahách o jednotlivých tajomstvách si zopakujeme:
  • 1 krát "Otče náš".
  • Desať Zdravasov,
  • 1-krát "Sláva Otcovi."
  • 1 krát "večný odpočinok".
  • Tento cyklus opakujeme pri každom tajomstve.

Kresťanská tradícia po stáročia pripisovala modlitbe za zosnulých veľký význam. Má to byť modlitba za ich dušu ako príhovor k Bohu, v ktorom ho prosíme, aby zosnulému ukázal správnu cestu a priviedol ho do nebeského kráľovstva. Modlitba za zosnulého je svojím spôsobom aj pokusom o rozhovor so zosnulým, o vyjadrenie jeho obáv, strachu alebo túžob. Počas takéhoto rozhovoru sa na neho obraciame prostredníctvom Boha.

Modlitba za zosnulých pomáha aby si aj ľudia v smrteľnosti uvedomili, aké krehké sú naše životy a že všetko, čo nasleduje, je nevyhnutné. Samotný ruženec je modlitba, ktorá sa v kresťanstve pestuje už od stredoveku, a to aj pri smútočných príležitostiach.

V tomto prípade však modlitba vyzerá trochu inak ako štandardné recitovanie ruženca. Ako vyzerá ruženec za zosnulého pred pohrebom? Vzhľadom na obmedzený čas celého obradu ide určite o značne skrátenú verziu. Zvyčajne sa modlíme ruženec venovaný výlučne jednej zo štyroch častí (Radostné, Slávne, Bolestné a Svetlé tajomstvo). Ide o slobodne zvolenú pobožnosť a skutočnosť, že sa pred pohrebom modlíme ruženec za zosnulého, neznamená, že by sme si mali vybrať bolestné tajomstvo. Zvyšok prebieha pomerne štandardne, teda pod vedením jednej osoby, ktorá takúto modlitbu vedie.