Ako dobre povedať nie ruženec krok za krokom? Teraz, keď sme si vysvetlili podstatu ruženca, jeho význam a istým spôsobom sme sa dotkli aj samotného ruženca, je čas zamyslieť sa nad ako sa modliť ruženec. Ako sa recituje ruženec? Samozrejme, nie je to nič zložité, pretože samotný vzorec je ľahko zapamätateľný. Je však dôležité si uvedomiť, že samotná podstata modlitby ruženca pozostáva z dvoch zložiek.

Ako sa modliť svätý ruženec?

Najskôr sa budeme zaoberať touto otázkou z čisto technického hľadiska a povieme si ako sa modliť ruženec krok za krokoma po druhé, treba sa pozrieť aj na samotnú duchovnú prípravu na modlitbu ruženca. Každá časť ruženca vraj symbolizuje samostatné tajomstvo ruženca. Z nich rozlišujeme radostné tajomstvá, bolestné tajomstvá, slávne tajomstvá a tajomstvá svetla. Prejdime k čisto technickej záležitosti. V Katolíckej cirkvi je mesiacom, v ktorom sa denne konajú ružencové bohoslužby a veriaci sa schádzajú na modlitbu ruženca, október. Počas každého októbrového týždňa sa veriaci každý deň modlia iné tajomstvo ruženca. Rozdelenie jednotlivých dní v týždni, ako sa správne modliť ruženec, je nasledovné:

- Radostné tajomstvá sa modlíme v pondelok a v sobotu
- Bolestné tajomstvá sa recitujú v utorok a piatok
- Slávne tajomstvá sa modlia v stredu a v nedeľu
- Tajomstvá svetla sa recitujú vo štvrtok

Ako sa recituje ruženec?

Každé z tajomstiev ruženca sa vzťahuje na konkrétne udalosti v Biblii. Je to teda istým spôsobom zhrnutie evanjelia. Záhada Slávnosť rozpráva o Zmŕtvychvstaní, Nanebovstúpení, Letniciach, Nanebovzatí Panny Márie a Korunovaní Panny Márie.
Radostné tajomstvá sú Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie Pána Pána Ježiša, predstavenie Ježiša, nájdenie Ježiša
Bolestné tajomstvá sú modlitba v Getsemani, bičovanie, ukrižovanie a Ježišova krížová cesta.
Tajomstvá svetla sú Ježišov krst v Jordánsku, prvý zázrak v Káne Galilejskej, kázanie o Božom kráľovstve, premenenie na hore Tábor a ustanovenie Eucharistie.

Ako sa modlí ruženec

Samotný predmet ruženca je sprievodcom a ukazovateľom toho, ako sa ruženec odrieka. Jednotlivé koráliky znamenajú jednotlivé modlitby. Ako sa modliť ruženec krok za krokom:

1. začíname znamením kríža
Prvý korálik - Otče náš
3. 3 po sebe idúce koráliky - 3 Zdravas Mária
4. 4. korálik - Sláva Otcovi
5. 10 modlitieb Zdravas Mária
6) Jeden korálik - Otče náš
7. 10 modlitieb Zdravas Mária
atď.

Pri takej otázke, ako sa modliť svätý ruženec, treba brať do úvahy aj duchovné aspekty. To znamená, ako sa pripraviť na modlitbu ruženca? Čo by ste mali mať? Kedy sa treba modliť ruženec?
V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že každý umiestnenie a každý čas je vhodný na rozhovor s Pánom Bohom. Aby sme sa mohli modliť ruženec, nemusíme čakať až do októbra, aby sme išli na ružencovú omšu. Stačí, ak si nájdeme tiché a pokojné miesto, kde sa môžeme venovať modlitbe, zbaviť sa zbytočných myšlienok a jednoducho začať. Nezabudnime sa mu úplne odovzdať počas ružencového rozhovoru a dajme si záležať na tom, aby sme o ňom uvažovali a premýšľali.

 

Volám sa Magdalena. V mojom prvom. Nechcel by som vám hovoriť, ako sa modliť ruženec. Krok za krokom, aký je modlitebný poriadok. pozývame. na modlitbu ruženca potrebujeme ruženec. Tento môj koreň sa skladá z kríža. s piatimi králikmi. korálky a na tejto časti.

Potom sú tu kovy a potom päť desatín. Desiatka sa skladá z desiatich vodcov a jeden vodca otvára stálu desiatku. 5-krát.

Päť končatín.

Začíname sa modliť ruženec v znamení svätého kríža v názov Otec, Syn a Duch Svätý. Potom prosíme Ducha Svätého, aby pomoc v modlitbe. Kríž nemôžeme bozkávať s úctou. Na znak našej lásky k Pánovi Ježišovi. začína. Touto časťou začínam modlitbu. a začneme krížom na kríži. Modlíme sa u v Bohu Otcovi všemohúcom. Potom z tejto modlitby je než. Potom prejdeme k prvému koráľu zo vzdušnej modlitby Otče náš.

Potom na týchto troch častiach ďalších trikrát zóna Mária je z modlitby, ktorú sa modlíme a prinášame nám smútok vhodné dary na prvom koráliku a na druhom a na treťom láska. Na poslednej hoci tohto úseku máme Sláva Otcovi a Synovi a Duchu Svätému, ako to bolo na začiatku teraz a vždy a naveky, a tak sme ukončili prvú. Prvá časť.

Pokračujeme v ruženci k mučeníkovi a k našim piatim desiatkom. Ruženec je modlitba a v prvom rade okrem modlitby, o ktorej dnes hovoríte. Predovšetkým sa musíme zamerať na rozjímanie o tajomstvách ruženca.

Dnes poviem, aby sme uvažovali o prvej časti ruženca. Prvé tajomstvo.

Ide o uloženie Panny Márie v Metelke. Pripomínam si, aké je prvé tajomstvo, ktoré budeme dnes recitovať Zvestovanie v tomto prípade môžeme pozdvihnúť úmysel úmysly ľudí, ktorých prosíme Pannu Máriu.

A potom si pripomeniem tajomstvo, ktoré budeme rozjímať, a pomodlíme sa Otče náš. Na začiatku potom na ďalších desaťkrát s Máriou a nakoniec na poslednom koráliku povieme Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Okrem toho môžeme povedať Sláva Otcu ešte v modlitbe, ktorá je fatimskou modlitbou.

Ó, môj Ježišu, naše hriechy zachovávame tak ako v nedeľu sústreď všetky duše do neba a pomôž najmä tým, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo a druhá modlitba. Toto je modlitba. Mníchov bez hriechu počatý modli sa za nás, ktorí sa k tebe utiekame. a s tými, ktorí sa k tebe neuchádzajú najmä od nepriateľov a svätej Cirkvi a odporúča.

Ak sme sa už pomodlili tieto dve modlitby a predchádzajúce, o ktorých sa v nich hovorí, prejdeme k ďalším desiatim. Druhé desatoro.

V tomto prípade je pre nás druhým radostným tajomstvom potraviny svätyňa svätých. Pripomíname si udalosti z evanjelia, ktoré sa odohrali, keď sa toto tajomstvo odohrávalo na naše úmysly, a postupne sa modlíme modlitbu Otče náš.

Na tých istých korálikoch, na ktorých sme sa predtým modlili Sláva Bohu. Potom na ďalších desiatich vreckách po 10 a na poslednom vrecku. S jednotkou oddeľujúcou desiatky recitujeme. Sláva Otcovi. Ó, moje nie sú Ó, Mária bez hriechu poučenia.

A ďalšie záhady vyzerajú rovnako. Tretím radostným tajomstvom je narodenie Pána Ježiša v Betleheme.

Hovoríme modlitbu Otče náš 10 slov kontrolujeme Máriu, ktorú uzatvárame. Sláva Otcovi a on je moja Mária bez hriechu.

Štvrtým tajomstvom je obeta Pána Ježiša. Stvoriteľ mohol mariánske Otče náš chcieť desaťkrát.

A sláva Otcovi. Na konci prijímania Ježiš už nezomrel bez hriechu. A posledné desatoro ruženca. Toto je nález Pána Ježiša. Otče náš. 10-krát ročne Mary. Koľko medailí skončili. a recitoval. Sláva Otcovi. Ó, Mária bez hriechu. Takto sme sa mohli modliť. Ďakujeme Pánu Bohu za tento čas, ktorý sme s ním strávili. ľutujeme kríž. lúčime sa s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Amen. To. Všetko.

Ak ste dali 7 PIN na svojom zázname, ak sa im páči tento typ obsahu Chceli by ste viac cenoviek odo mňa, stal sa mojím kanálom, kliknite na pečiatku, aby ste si boli istí, že bez upozornenia ho pošlete do zeme.

Na tomto kanáli sa spoločnosti objavia v pondelok a štvrtok o dvadsať hodín. Srdečne vás pozývam na sledovanie.

Bolo mi potešením byť dnes s vami a teším sa na stretnutie s vami.