Ako dobre povedať nie ruženec krok za krokom? Teraz, keď sme si vysvetlili podstatu ruženca, jeho význam a istým spôsobom sme sa dotkli aj samotného ruženca, je čas zamyslieť sa nad ako sa modliť ruženec. Ako sa recituje ruženec? Samozrejme, nie je to nič zložité, pretože samotný vzorec je ľahko zapamätateľný. Je však dôležité si uvedomiť, že samotná podstata modlitby ruženca pozostáva z dvoch zložiek.

Ako sa modliť svätý ruženec?

Najskôr sa budeme zaoberať touto otázkou z čisto technického hľadiska a povieme si ako sa modliť ruženec krok za krokoma po druhé, treba sa pozrieť aj na samotnú duchovnú prípravu na modlitbu ruženca. Každá časť ruženca vraj symbolizuje samostatné tajomstvo ruženca. Z nich rozlišujeme radostné tajomstvá, bolestné tajomstvá, slávne tajomstvá a tajomstvá svetla. Prejdime k čisto technickej záležitosti. V Katolíckej cirkvi je mesiacom, v ktorom sa denne konajú ružencové bohoslužby a veriaci sa schádzajú na modlitbu ruženca, október. Počas každého októbrového týždňa sa veriaci každý deň modlia iné tajomstvo ruženca. Rozdelenie jednotlivých dní v týždni, ako sa správne modliť ruženec, je nasledovné:

- Radostné tajomstvá sa modlíme v pondelok a v sobotu
- Bolestné tajomstvá sa recitujú v utorok a piatok
- Slávne tajomstvá sa modlia v stredu a v nedeľu
- Tajomstvá svetla sa recitujú vo štvrtok

Ako sa recituje ruženec?

Každé z tajomstiev ruženca sa vzťahuje na konkrétne udalosti v Biblii. Je to teda istým spôsobom zhrnutie evanjelia. Slávne tajomstvo hovorí o zmŕtvychvstaní, nanebovstúpení, letniciach, nanebovzatí a korunovaní Panny Márie.
Radostné tajomstvá sú Zvestovanie, Navštívenie, Narodenie Pána Pána Ježiša, predstavenie Ježiša, nájdenie Ježiša
Bolestné tajomstvá sú modlitba v Getsemani, bičovanie, ukrižovanie a Ježišova krížová cesta.
Tajomstvá svetla sú Ježišov krst v Jordánsku, prvý zázrak v Káne Galilejskej, kázanie o Božom kráľovstve, premenenie na hore Tábor a ustanovenie Eucharistie.

Ako sa modlí ruženec

Samotný predmet ruženca je sprievodcom a ukazovateľom toho, ako sa ruženec odrieka. Jednotlivé koráliky znamenajú jednotlivé modlitby. Ako sa modliť ruženec krok za krokom:

1. začíname znamením kríža
Prvý korálik - Otče náš
3. 3 po sebe idúce koráliky - 3 Zdravas Mária
4. 4. korálik - Sláva Otcovi
5. 10 modlitieb Zdravas Mária
6) Jeden korálik - Otče náš
7. 10 modlitieb Zdravas Mária
atď.

Pri takej otázke, ako sa modliť svätý ruženec, treba brať do úvahy aj duchovné aspekty. To znamená, ako sa pripraviť na modlitbu ruženca? Čo by ste mali mať? Kedy sa treba modliť ruženec?
V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že každý umiestnenie a každý čas je vhodný na rozhovor s Pánom Bohom. Aby sme sa mohli modliť ruženec, nemusíme čakať až do októbra, aby sme išli na ružencovú omšu. Stačí, ak si nájdeme tiché a pokojné miesto, kde sa môžeme venovať modlitbe, zbaviť sa zbytočných myšlienok a jednoducho začať. Nezabudnime sa mu úplne odovzdať počas ružencového rozhovoru a dajme si záležať na tom, aby sme o ňom uvažovali a premýšľali.

 

Volám sa Magdalena. V mojom prvom. Nechcel by som vám hovoriť, ako sa modliť ruženec. Krok za krokom, aký je modlitebný poriadok. vitajte. na modlitbu ruženca potrebujeme ruženec. Tento môj koreň sa skladá z kríža. s piatimi králikmi. korálky a na tejto časti.

Potom sú tu kovy a potom päť desiatok. Desiatka sa skladá z desiatich vodcov a jeden vodca otvára konštantnú desiatku. 5-krát.

Päť končatín.

Začíname sa modliť ruženec pod znamením svätého kríža v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Potom prosíme Ducha Svätého, aby nám pomohol modliť sa. Kríž nesmieme bozkávať s úctou. Na znak našej lásky k Pánovi Ježišovi. začína. Modlitbu začínam touto časťou. a začínam krížom na kríži. Modlíme sa u Boha, všemohúceho Otca. Potom z tejto modlitby je ako. Potom prejdeme k prvým korálkam zo vzdušného Otče náš.

Potom na týchto troch úsekoch ďalšie trikrát zóna Mária je z modlitby, ktorú recitujeme a prináša nám smútok vhodné dary na prvom koráliku a na druhom a na treťom láska. Na poslednom mieste tejto časti máme Sláva Otcovi i Synovi i Duchu Svätému, ako to bolo na počiatku, teraz i vždycky a naveky, a tým sme ukončili prvú časť. Prvá časť.

Ruženec sa presunieme k pašiám a našim piatim desiatkom. Ruženec je modlitba a predovšetkým okrem recitácie modlitby, o ktorej dnes hovoríte. Predovšetkým je potrebné sústrediť sa na rozjímanie o tajomstvách ruženca.

Dnes uvažujem o prvej časti ruženca. Prvá záhada.

Toto je umiestnenie Panny Márie v Metelle. Pripomínam si, aké je prvé tajomstvo, ktoré dnes budeme recitovať, Zvestovanie, v tomto prípade môžeme pozdvihnúť úmysel na úmysly ľudí, ktorých prosíme Pannu Máriu.

A potom som si spomenul na tajomstvo, o ktorom budeme meditovať, meditujeme o tomto tajomstve a modlíme sa túto modlitbu Otče náš. Na začiatku, potom na ďalších desaťkrát s Máriou a nakoniec na poslednom koráliku povieme Sláva Otcovi i Synovi i Duchu Svätému. Okrem toho môžete recitovať chvály Otca ešte v modlitbe je to modlitba Fatimy.

Ó, môj Ježišu, zachovávame svoje hriechy tak ako v nedeľu, sústreď všetky duše do neba a pomôž najmä tým, ktorí najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo a druhú modlitbu. Toto je modlitba. Mníchov bez hriechu počal modliť sa za nás, ktorí sa k tebe utiekame. a s tými, ktorí sa k tebe neuchádzajú, najmä s nepriateľmi a kostolsvätý a odporúča.

Ak sme sa pomodlili tieto dve modlitby a predchádzajúce, prejdeme k ďalším desiatim. Druhá desiatka.

V tomto prípade sme druhým radostným tajomstvom my potraviny svätyňa svätých. Pripomíname si udalosti z evanjelia, ktoré sa odohrali, keď sa toto tajomstvo odohrávalo na naše úmysly, a postupne sa modlíme modlitbu Otče náš.

Na tých istých korálikoch, na ktorých sme sa predtým modlili Sláva Bohu. Potom na ďalších desiatich vreckách po 10 a na poslednom vrecku. S jednotkou oddeľujúcou desiatky recitujeme. Sláva Otcovi. Ó, moje nie sú Ó, Mária bez hriechu poučenia.

A ďalšie záhady vyzerajú rovnako. Tretím radostným tajomstvom je narodenie Pána Ježiša v Betleheme.

Hovoríme modlitbu Otče náš 10 slov kontrolujeme Máriu, ktorú uzatvárame. Sláva Otcovi a on je moja Mária bez hriechu.

Štvrtým tajomstvom je obeta Pána Ježiša. Stvoriteľ mohol mariánske Otče náš chcieť desaťkrát.

A sláva Otcovi. Na konci prijímania Ježiš už nezomrel bez hriechu. A posledné desatoro ruženca. Toto je nález Pána Ježiša. Otče náš. 10-krát ročne Mary. Koľko medailí skončili. a recitoval. Sláva Otcovi. Ó, Mária bez hriechu. Takto sme sa mohli modliť. Ďakujeme Pánu Bohu za tento čas, ktorý sme s ním strávili. ľutujeme kríž. lúčime sa s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Amen. To. Všetko.

Ak ste dali 7 PIN na svojom zázname, ak sa im páči tento typ obsahu Chceli by ste viac cenoviek odo mňa, stal sa mojím kanálom, kliknite na pečiatku, aby ste si boli istí, že bez upozornenia ho pošlete do zeme.

Na tomto kanáli sa spoločnosti objavia v pondelok a štvrtok o dvadsať hodín. Srdečne vás pozývam na sledovanie.

Bolo mi potešením byť dnes s vami a teším sa na stretnutie s vami.