Čo jesť pred Veľkou nocou?

Veľká noc je najvýznamnejším a najstarším sviatkom kresťanského náboženstva. Veľká noc sa slávi ako spomienka na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Božieho syna. Na začiatku sa Veľká noc slávila trojdňovým pôstom, ktorý sa konal pred Veľkonočnou nedeľou. Počas týchto pôstnych dní sa prinášala takzvaná obeta. Neskôr sa tento pôst predĺžil na štyridsať dní. Pôst možno rozdeliť na dva aspekty -.