Čo prikázal Mojžiš Izraelitom po tom, ako vyšli z otroctva v Egypte?

Egyptské zajatie je všeobecne známou a dôležitou udalosťou v dejinách celého izraelského národa. Faraón, ktorý bol znepokojený obrovským rastom Jakubovho národa, sa rozhodol uložiť mu ťažké bremeno v podobe ťažkej práce v údolí Nílu a následnej smrti všetkých mužských potomkov tohto rodu. Tieto udalosti sa považujú za egyptské zajatie. Predpokladá sa, že...