Kde žil Pán Ježiš?

Evanjeliá uvádzajú, že Ježiš žil v meste Nazaret, kde sa nachádzal dom Márie a Jozefa. 

Ježišovo narodenie sa odohralo v Betlehem. V súčasnosti je to mesto, ktoré sa nachádza uprostred Palestína. Nachádza sa v Judea, v oblasti Západného brehu, 8 km južne od Jeruzalem. Po narodení, ktoré podľa Evanjelium Luke - mal umiestnenie v chudobnej jaskyni, v bližšie neurčenom čase rodina krátko žila v Egypte.

Príčinou bol tzv. masaker nevinných, ktorý mali vykonať vojaci Herodes (Veľký), ktorý sa chcel zbaviť súpera o kráľovskú korunu. Varovaný, podľa Písma, anjelom Joseph i Maria ona a jej dieťa sa uchýlili do Egypt. Po smrti Herodes sa vrátili do Nazaretu, malej dediny v Galilei. Tu vyrastal Ježiš - v Nazaretkde žila jeho najbližšia rodina - Mary a Joseph.

Mesto Nazaret sa nachádza v dolnej časti Galilei, v severnej časti Izrael, vo vzdialenosti 25 km od Tiberiadské jazero a 9 km západne od pohoria Železničné koľajové vozidlá. Počas svojho života Ježiš putoval a učil ostatných. Ježišova smrť nastala v Jeruzalem.