Komu sa podobá Boh, ako ho vidí prorok?

Niektoré z najčastejšie kladených otázok na túto tému sú: Komu je podobný Boh, ktorého vidí prorok? Aké vlastnosti Boha zdôrazňuje Izaiáš? Prorok Izaiáš pochádzal z jeruzalemskej rodiny. Jeho otec bol Amos. Izaiáš sa vyznačoval veľmi silnou vierou v Boha a veľkou duchovnosťou. Pán Boh povolal Izaiáša za svojho proroka, a to bolo...