Kde žije Boh?

Mnohí kresťania, ľudia väčšej či menšej viery sa pravdepodobne pýtajú Kde je Boh? Otázkou je, kde Boh skutočne žije? Chceme byť predsa s Bohom, a ak ho chceme nasledovať, musíme vedieť, kde naozaj je. Najjednoduchšia odpoveď na otázku, kde je Boh, by bola: VŠADE. Ak sa vám to podarí...

Čo povedal Boh hadovi?

V biblickej symbolike je had najväčším symbolom zla a hriechu. Práve had je v biblických príbehoch symbolom samotného Satana. Had ako ľstivé stvorenie je v Starom zákone zobrazený ako nepriama príčina prvotného hriechu. Had sa spýtal ženy, či jej naozaj Boh povedal, aby nejedla zo všetkých stromov v záhrade. Ovocie...