Čo hovorí Cirkev o Halloweene a podobných obradoch?

Čo hovorí Cirkev o Halloweene a podobných oslavách? Halloween je sviatok, ktorý sa v mnohých krajinách oslavuje 31. októbra (najviac v Spojených štátoch). Pôvod Halloweenu dnes nie je úplne jasný. Predpokladá sa, že pochádza z rímskej oslavy na počesť boha ovocia a semien, prípadne z keltského sviatku na privítanie zimy s názvom Samhain....