Kde je možné vykonať konfirmáciu ručne? Je vôbec možné vykonať konfirmáciu pre niekoho, kto ju ešte nevykonal? Recepcia sviatosť Konfirmácia, ktorá patrí k sviatostiam kresťanskej iniciácie, je potrebná ako zavŕšenie milosti. krstpretože prostredníctvom konfirmácie pokrstený opakovane a ešte sme bližšie spojení s Kostol a Pán Bohom. Nie vždy je však možné vykonať konfirmáciu, keď máme príležitosť. Často sa stáva, že ľudia, ktorí neboli konfirmovaní, sa vrátia z nesprávnej cesty, a aby napravili svoju chybu, cítia potrebu zmierenia s Bohom chcete, aby sa sviatosť Potvrdenie. Preto, hoci veriaci sú povinní prijať birmovanie v určitom vhodnom období svojho života, existujú určité pravidlá, ktoré definujú núdzové situácie, v ktorých môžu veriaci prijať birmovanie už ako dospelí. Tieto pravidlá zahŕňajú:

 

  • uchádzač je dospelý, starší ako 21 rokov.
  • je v procese priamej prípravy na prijatie sviatosť manželstva
  • sa chystá urovnať neformálny vzťah
  • chce byť otcom alebo krstná mamabol vymenovaný do tejto funkcie

Kňaz potom musí vysvetliť dôvod, prečo daná osoba neprijala v určitom čase sviatosť birmovania, a zhodnotiť situáciu. Okrem toho nesmie žiť v neformálnom alebo nesviatostnom vzťahu a musí dodržiavať Kostol. Na tento účel sa koná aj pohovor vo farnosti, do ktorej kandidát patrí. Na získanie potvrdenia je potrebné pripraviť dokumenty, ako napr. krst St. (exponáty farnosť krst), osvedčenie o veriť Potvrdenie o konfirmácii (vydáva farnosť bydliska), diecézne potvrdenie o absolvovaní prípravy (vydáva farnosť prípravy na konfirmáciu), potvrdenie o konfirmácii (vydáva farnosť bydliska). vyznania St., ID.
Potom, aby kandidát mohol prijať konfirmáciu, musí sa na ňu primerane pripraviť účasťou na tematických stretnutiach. Na príprava kandidátov plne zodpovedá pastor príslušnej farnosti a je na ňom, aby rozhodol, akým spôsobom spôsob, akým sa to urobí.
Potvrdenie sa teda nedá urobiť z ruky do ruky. Potvrdenie je určitý proces, ktorý musí byť sprevádzaný primeraným stupňom prípravy.