Ako rozpoznať povolanie? Najprv začnime tým, čo to vlastne je. Povolanie ku kňazstvu je "povolanie prinášať Kristovu obetu s mocou podieľať sa na jeho kňazstve. Človek, ktorý sa rozhodne vstúpiť do duchovného stavu, by si mal svoje rozhodnutie vážne premyslieť. Nejde len o skúmanie časového prínosu rozhodnutia. Úlohou potenciálnych kandidátov kňazstva by malo byť počúvanie Božieho hlasu a hľadanie povolania.

Ako nájdeme toto povolanie? Je dôležité uvedomiť si, že povolanie pochádza od samotného Boha. Takže aký je lepší spôsob, ako sa dostať do kontaktu s Bohom ako modlitba? Pri hľadaní povolania by sme sa mali rozprávať s Bohom. Mali by sme hľadať znamenia a symboly, ktoré nám môže zanechať v našom každodennom živote. Preto sa oplatí navštevovať bohoslužby čo najčastejšie. Pri hľadaní našej cesty sa oplatí hovoriť aj s kňazmi. Pýtajme sa ich, ako rozpoznali svoje povolanie a čo ich viedlo k tomu, že sa rozhodli pre misiu ohlasovania Božieho slova.

Pri rozlišovaní povolania nesmieme zabúdať na rovnováhu a pokoj v duši. Nerobme takéto dôležité rozhodnutia v emóciách. Namiesto toho hľadajme pokoj, ktorý nám umožní lepšie počuť Boží hlas. Pomôcť tomu môže kontakt s prírodou, prechádzky v lese, horské túry atď. Hľadajme teda znamenia, majme otvorenú myseľ a dôverujme Bohu, ktorý chce naše dobro.