Čo Boh spojí, človek nerozdelí

Vtedy k nemu prišli farizeji, ktorí ho chceli podrobiť skúške, a spýtali sa ho: "Je dovolené, aby si opustil svoju ženu z akéhokoľvek dôvodu? On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku stvoril ako muža a ženu? A povedal ustanovenie, že práve preto opustí svojho otca a matku a spojí sa so svojou manželkou...