Ako Boh reagoval na neposlušnosť človeka?

Boh od samého začiatku stvorenia zahrnul človeka do svojho plánu. V Biblii sa v obrazovej časti stvorenia opisuje okamih, keď Pán vytvaroval Adama z hliny, aby mu dal ľudskú podobu. Potom Pán stvoril z Adamovho rebra ženu. Takto bola stvorená Eva. Pán požehnal Adama a Evu tým, že im dal plodnosť a schopnosť reprodukcie....

Aký veľký je Boh?

Aký veľký je Boh? To nikto nevie. Alebo inak. Žiadna ľudská myseľ nedokáže pochopiť veľkosť nášho Pána, ani počítač s najväčším výpočtovým výkonom ju nedokáže spočítať. Obraznejšie povedané: Božie bytie presahuje akýkoľvek rámec, ktorý by sme mohli stanoviť. Boh je bytosť, ktorá všetko stvorila. Preto je väčší...

Ako vznikol Boh?

Pre ľudskú myseľ je nesmiernosť Božského nepochopiteľná. Táto všemohúcnosť sa okrem iného prejavuje v samotnej podstate Pána Boha. Veď ako vznikol Boh? Ako si môžeme predstaviť proces vzniku niečoho, čo tu bolo od začiatku? Ako vznikol Boh? Boh je večnosť. Pán Boh bol od samého začiatku. Zároveň je vhodné vrátiť sa tu k téme, v ktorej...

Prečo Boh stvoril človeka ako prvého?

Prečo Boh najprv stvoril človeka? V živom opise Božieho stvorenia sveta sa hovorí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz z hliny. Prvým človekom, ktorého Boh stvoril, bol Adam. Až neskôr, z časti jeho tela, ktorou bolo Adamovo rebro, Boh stvoril ženu. Boh sa rozhodol stvoriť človeka na svoj obraz, pretože ho nudila jeho osamelosť. Nie...