Jak Bůh reagoval na neposlušnost člověka?

Od samého počátku stvoření Bůh zahrnul člověka do svého plánu. V Bibli je v obrazové části stvoření popsán okamžik, kdy Hospodin vytvaroval Adama z hlíny a dal mu lidskou podobu. Z Adamova žebra pak Hospodin stvořil ženu. Takto byla stvořena Eva. Pán požehnal Adama a Evu tím, že jim dal plodnost a schopnost reprodukce.....

Jak velký je Bůh?

Jak velký je Bůh? To nikdo neví. Nebo jinak. Žádná lidská mysl nedokáže pochopit velikost našeho Pána, ani počítač s největším výpočetním výkonem ji nedokáže spočítat. Obrazněji řečeno: Boží bytí přesahuje jakýkoli rámec, který bychom mohli stanovit. Bůh je bytost, která všechno stvořila. Proto je větší...

Jak vznikl Bůh?

Pro lidskou mysl je nesmírnost Božského nepochopitelná. Tato všemohoucnost se mimo jiné projevuje v samotné podstatě Pána Boha. Jak Bůh vznikl? Jak si můžeme představit proces stvoření něčeho, co tu vlastně bylo od počátku? Jak vznikl Bůh? Bůh je věčnost. Pán Bůh byl od samého počátku. Současně je vhodné se zde vrátit k tématu, v němž...

Proč Bůh stvořil člověka jako prvního?

Proč Bůh nejprve stvořil člověka? V barvitém popisu Božího stvoření světa se říká, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu z hlíny. Prvním člověkem, kterého Bůh stvořil, byl Adam. Teprve později Bůh stvořil z části jeho těla, která byla Adamovým žebrem, ženu. Bůh, znuděný svou osamělostí, se rozhodl stvořit člověka ke svému obrazu. Ne...