Kdo tvoří církev (katolickou nebo všeobecnou)?

Katolická církev. Slovo katolický pochází z řeckého slova katholicos, což znamená "všeobecný". Jak víme z předchozích částí tohoto článku, katolická církev je největší náboženskou organizací na světě. Je samozřejmě formalizovaná, má pravidla, předpisy a jasné struktury. Ale kdo vlastně tvoří církev? Je to sbírka kněží a kněžek? Nebo bychom se měli podívat na...

Kdo a kdy založil katolickou církev?

Církev založil Ježíš Kristus. V Novém zákoně bylo založení církve předpovězeno Ježíšem Kristem z Nazareta, který řekl svatému apoštolu Petrovi: "Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou" (Mt 16,18). Kdo založil katolickou církev? Kdy bychom měli uvažovat o původu katolické církve?

Čím se církev liší od ostatních společenství?

Čím se církev liší od ostatních společenství? V čem je jedinečný? Jistě existuje nespočet důvodů, proč mluvit o jedinečnosti církve. Mluvíme zde o církvi jako o určitém společenství. Musíme začít definicí komunity. Komunita je určité seskupení lidí, kteří obvykle tvoří neformální strukturu, vyznačující se silnými vazbami, a dokonce i bratrstvím.....