Je masturbace hřích?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Masturbují mladí lidé na prahu puberty, svobodní i ženatí. Stále populárnější je provádět tyto úkony během close-up, vše je určeno jak pro muže, tak pro ženy. Někteří lidé otevřeně říkají, že to není nic pro mě, jiní se zapřísahají, že to nedělají, a stále větší skupina lidí bez pohrdání a na fórech vyjadřuje svůj souhlas s takovými aktivitami. Je masturbace hřích, jakého kalibru a musíte se z ní zpovídat? Jak překonat rozpaky při rozhovoru s knězem?

Problém masturbace

Uspokojování sexuálních potřeb na vlastní pěst, bez účasti jiné osoby, ale ve společnosti různých pornografických materiálů je nepochybně poměrně častým jevem. Vědci se odvolávají na hormony a fenomén pohonu - obojí spolu souvisí a mimochodem, každý člověk má v této souvislosti trochu jiné potřeby.

Problém masturbace obvykle narůstá v období dospívání a může být pro takového člověka značnou zátěží. rodiče Nedbají na to, aby se řádně vzdělávali. Je v rukou nejbližší rodiny - matky a otce - aby předali určité biologické informace a konfrontovali je s vírou v Boha. Ne každý kněz o tom bude mluvit z kazatelny a nemůžeme počítat ani s výchovnou rolí školy. Rodiče jsou v první linii a je na nich, aby svému dítěti vysvětlili, zda je masturbace hřích a z jakého důvodu.

Nutkání a myšlenky na onanii velmi často ustanou, jakmile se oženíte a začnete žít aktivní sexuální život se svým partnerem/partnerkou. I to je přirozená reakce. Lidé, kteří nejsou v žádném vztahu, mohou v sobě takové nutkání "umlčet" jednoduše tím, že projeví svobodnou vůli a rezignují na kroky směřující k sebeprosazení.

Je masturbace těžký hřích, světlo?

Všichni ti, kteří věří, že jejich chování je naprosto přirozené a neškodné, by měli vědět, že podle Kostela katolík, jsou nepřijatelné činy. Je masturbace lehký hřích? Bohužel se jedná o závažný přestupek proti přikázání "Nesesmilníš". V tomto případě se nejedná o lehký hřích - po úmyslném sebeprosazení je třeba jít ke zpovědi.

Klíčovým slovem je zde "dobrovolnost", protože bez ní lze jen těžko mluvit o nějakém hříchu. Tento problém se někdy objevuje například u dětí, které vůbec nevědí, co dělají. Někdy je reakce mužského těla tak silná, že k ejakulaci dochází samo od sebe, a to není masturbace. O tom, zda se jedná o hřích, rozhoduje zjevná touha po sebeuspokojení.

Psychologická bariéra ve vztahu se zpovědníkem Jak se přiznáte knězi, že masturbujete? Není to vůbec snadné. Lidské intimní sféry mají určité hranice, kterých není příjemné se dotýkat v přímém rozhovoru. Přesto vám můžeme poradit, abyste si našli důvěryhodného, stálého zpovědníka. Je třeba také pamatovat na zpovědní tajemství - vše zůstává mezi námi, Bohem a kněz.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]