Odpouští Bůh všechny hříchy?

Odpouští Bůh všechny hříchy? Jak již bylo zmíněno v tomto článku, hřích je jediným důvodem, proč nám Bůh může ukázat svůj hněv. Jaká je obecná definice hříchu? Je to určité překročení hranic, pravidel náboženství. V jistém smyslu to znamená porušení smlouvy s Bohem. V knize Genesis je hřích zobrazen nejen ve fyzickém...

Miluje Bůh hříšníky?

Miluje Bůh hříšníky? Na některé otázky může a měla by být odpověď navzdory zdání naprosto všední. Miluje Bůh hříšníky? Především musíme mít na paměti, že Bůh miluje všechny lidi, miluje každou bytost bez ohledu na původ, vzhled nebo dokonce, což je dost šokující, víru. Bůh je přece stvořitelem všeho.....