Proč se Bůh zjevuje?

Člověk je bytost, která se skládá z rozumu a svobodné vůle. Smyslem našeho života je poznání pravdy a nejvyššího dobra na cestě náboženství. Hledat Boha v tom všem může být nesmírně obtížné, protože Pán Bůh jako nejvyšší dobro a nejvyšší pravda nás převyšuje ve všech aspektech našeho života. Naše hledání Boha by tedy mohlo být poněkud...