Komu se podobá Bůh, jak ho vidí prorok?

Mezi nejčastěji kladené otázky k tomuto tématu patří: Komu se podobá Bůh, kterého vidí prorok? Jaké vlastnosti Boha Izajáš zdůrazňuje? Prorok Izaiáš pocházel z jeruzalémské rodiny. Jeho otec se jmenoval Amos. Izajáš se vyznačoval velmi silnou vírou v Boha a velkou duchovností. Pán Bůh povolal Izajáše za svého proroka a...