Kdo je to a kdo je pro nás Bůh

Kdo je Bůh? Můžeme vůbec poznat Boha? Kdo je pro nás Bůh? Bůh nám o sobě vypráví. Jednou z jeho vlastností je, že je poznatelný. Zve nás k sobě a do svého království, abychom ho mohli osobně poznat. Pán se představí. Navíc nás zve, abychom mu byli nablízku a hovořili s ním...

Jak vypadá Bůh?

Jak vypadá Bůh? Tuto otázku si lidé kladou již po staletí? Budeme někdy za svého života hodni spatřit Boží odraz? Uvidíme někdy, jak Bůh skutečně vypadá? Existuje nespočet obrazů, textů a poselství, které se snaží vnutit obraz našeho Pána. Většina autorů ho líčí jako starého a důstojného mudrce. Nejznámější obraz zobrazující našeho Pána...

Proč nám Bůh bere naše milované?

Ztráta milované osoby je bezpochyby jednou z nejhorších zkušeností, které můžeme v životě zažít. Smrt sama o sobě je záhadným tajemstvím, ale je spojena se zlem a utrpením. Mnozí si asi kladou otázku: Kde je Bůh, když se kolem nás děje tragédie? Proč si Bůh bere naše děti? Proč nás Bůh bere...

Je Bůh šťastný a další otázky

Je Bůh šťastný a další otázky. Existuje mnoho filozofických pojednání o štěstí a pocitech, kterými se dnešní člověk řídí. Úvahy o místě Boha v dnešním světě najdete v posledním souboru textů, sloupků a článků, který připravil profesor Leszek Kołakowski pod názvem "Je Bůh šťastný...".

Zlobí se na nás Bůh?

Zlobí se na nás Bůh? Vzhledem k našim vrozeným vlastnostem se mnohokrát setkáváme s pochybnostmi nebo nejistotou. Někdy k tomu máme i větší či menší důvody. Svět nás často vystavuje zkouškám. Ve skutečnosti nás Bůh sám neustále zkouší. Vždy však pamatujte na to, jak moc Bůh...