Co Bůh slíbil Abramovi (Abrahamovi)

Abraham (původně Abram) je považován za prvního hebrejského patriarchu. Podle biblického vyprávění je otcem celého židovského národa. Abram s celou svou rodinou žil zpočátku v chaldejském městě Ur. Z města Ur se Abram vydal na cestu na příkaz svého Boha Jahveho. Bůh se zjevil Abramovi a řekl mu, aby vyšel ze své rodné země...