Stvořil Bůh peklo?

Když Bůh stvořil všechno kolem nás, stvořil také peklo? Chtěl potrestat lidi, kteří ho neposlouchali? Podobné otázky si klade mnoho křesťanů. Říká se, že peklo nestvořil Bůh, ale padlí andělé, kteří se od něj vzdálili. Nemůžeme zde mluvit o přímém stvoření pekla...