Co Bůh ukázal sesláním ran na Egypt?

Vyvolený národ, jak bylo předpovězeno, strávil dlouhá léta soužení v egyptském otroctví. Uvězněný lid netrpělivě očekával okamžik, kdy se zbaví otrockých pout utrpení. Mojžíš, který se vrátil ke svému lidu jako Boží posel, předstoupil před faraona, aby mu sdělil Boží vůli. Faraon však nechtěl o osvobození izraelského lidu ani slyšet.....