Kde žije Bůh?

Mnoho křesťanů, lidí větší i menší víry se pravděpodobně ptá Kde je Bůh? Otázkou je, kde Bůh skutečně žije? Chceme přece být s Bohem, a pokud ho chceme následovat, musíme vědět, kde skutečně je. Nejbanálnější odpověď na otázku, kde je Bůh, by zněla jednoduše: VŠUDE. Pokud se vám to podaří...

Co řekl Bůh hadovi?

V biblické symbolice je had největším symbolem zla a hříchu. Právě had je v biblických příbězích symbolem samotného Satana. Had jako lstivé stvoření je ve Starém zákoně zobrazen jako nepřímá příčina prvotního hříchu. Had se ženy zeptal, zda jí Bůh skutečně řekl, aby nejedla ze všech stromů v zahradě. Ovoce...