Jak wyglądał Jezus po swoim zmartwychwstaniu?

Jak wyglądał Jezus po swoim zmartwychwstaniu? Nie wiemy; nikt tak naprawdę nie wie, z wyjątkiem tych, którzy byli tam osobiście. Protoewangelia Jakuba mówi, że Jezus ukazał się niektórym Żydom w drodze z Jerozolimy na krótko przed jej zburzeniem przez Rzymian i zrównaniem z ziemią ich świątyni. Łukasz również odnotowuje te widzenia, z perspektywy bliższej wydarzeniom.…

Měl Ježíš dlouhé vlasy?

To nevíme. Soudě podle Pavlových spisů se zdá nepravděpodobné, že by Ježíš měl dlouhé vlasy, protože Pavel v Písmu přikazuje, aby si muži nechávali krátké vlasy, aby se nechlubili svým vzhledem. Víme, že židovský kněz nosil vlasy po straně hlavy co nejdelší, ale nahoře si je ostříhal na úrovni uší,...

Ve kterém roce Ježíš zemřel?

Nevíme přesně, kdy Ježíš zemřel. Z Bible však víme, že byl ukřižován ve středu 10. nisanu podle židovského lunárně-solárního kalendáře, tedy kolem roku 30 n. l. (To se shodovalo s 3. až 4. dubnem). Byl pohřben v pátek před západem slunce v nedaleké rodinné hrobce Josefa a vstal z mrtvých v neděli ráno po sobotním východu slunce...

Co znamená slovo Kristus?

Původní význam slova Kristus je "pomazaný" = Mesiáš. Kristus znamená spasitel. Pokud Ježíše Krista nazýváme Ježíšem, je to proto, že svým životem, smrtí a vzkříšením zachránil svět od hříchu a smrti. Mimochodem, pokud v jakémkoli slově v Novém zákoně [a v Lukášovi] vynecháte velké písmeno, od té chvíle se slovo píše jako.

Je Ježíš bohem od judaismu po křesťanství?

Víra v Ježíše jako Božího syna (Jehovu) není židovskou vírou. Židé ve skutečnosti nepřijímají Ježíše za svého. Naopak. Judaismus a křesťanství jsou naprosté protiklady - existují na opačných koncích polarity s odlišnými duchovními názory. Židé věří, že pouze Jehova může být nazýván Bohem v hebrejštině, protože žádné jméno...

Je modlitba vleže hřích?

Někteří se domnívají, že tomu tak je, zatímco jiní tvrdí, že na postoji, který člověk při modlitbě zaujímá, nezáleží. Bible se o této otázce nezmiňuje, ani nám neříká, zda se máme modlit v určitém postoji nebo se při modlitbě pohybovat. Pokud máte o této praxi pochybnosti, je nejlepší poradit se s náboženským vůdcem.....

Je anime hřích?

Pokud se ptáte na přesvědčení, že anime je hřích, měli byste se poradit s knězem. Bible se o anime výslovně nezmiňuje, takže je možné, že anime může být hřích - nebo také ne. Záleží na svědomí a systému víry člověka. Mezi běžné žánry anime, které křesťanské skupiny odsuzují, patří ecchi, hentai, lolicon a.

Jak vysoký byl Ježíš?

Těžko říci, protože z tohoto období neexistují žádné obrazy ani sochy, které by zobrazovaly Ježíšovu výšku. Mnoho historiků se na základě pasáží ze Starého zákona a židovské tradice domnívá, že Ježíš v době své smrti měřil mezi 180 až 180 cm. Nicméně, ačkoli být fyzicky malý v naší době není nic neobvyklého (ve skutečnosti...

Posedlost satanem - příznaky

Zabývat se obtížnými tématy na pomezí víry, každodenního života, pokušení a nevysvětlitelných jevů je od přírody docela obtížné. Člověk může velmi snadno narazit na nadměrné interpretace, mylné dojmy, chybné prostředky vedoucí k nejasným cílům a nejrůznější potíže - duchovní i materiální. Mezi tyto problémy patří příznaky satanské posedlosti, které jsou velmi často zaměňovány s... duševní nemocí.....