Были ли у Иисуса длинные волосы?

Nie wiemy. Sądząc po pismach Pawła, wydaje się mało prawdopodobne, że Jezus miał długie włosy, ponieważ Paweł nakazuje w Piśmie Świętym, aby mężczyźni trzymali krótkie fryzury, aby nie chwalić się swoim wyglądem. Wiemy, że żydowski kapłan nosił włosy tak długie, jak to tylko możliwe z boku głowy, ale ścinał je na wysokości ucha na górze,…

В каком году умер Иисус?

Nie wiemy dokładnie, kiedy Jezus umarł. Ale wiemy z Biblii, że został ukrzyżowany w środę 10-go Nisan w żydowskim kalendarzu księżycowo-słonecznym, około 30 r. n.e. (zbiegło się to z 3 na 4 kwietnia). Został pochowany przed zachodem słońca w piątek w pobliskim rodzinnym grobowcu Józefa i zmartwychwstał w niedzielę rano po wschodzie słońca w sobotnią…

Что означает слово Христово?

Pierwotne znaczenie słowa Chrystus to “pomazaniec” = Mesjasz. Chrystus oznacza zbawiciela. Jeśli nazywamy Jezusa Chrystusem, to dlatego, że zbawił świat od grzechu i śmierci przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Nawiasem mówiąc, gdybyś opuścił wielką literę w jakimkolwiek słowie znalezionym w Nowym Testamencie [i u Łukasza], to od tego momentu słowo to jest zapisywane jako…

Каким образом Христос присутствует среди Своего народа?

Chrystus prowadzi nas z dala od grzechu, abyśmy mogli pozostać na drodze sprawiedliwości. Chrystus przyjął ziemskie ciało podczas Wcielenia, aby mógł utożsamić się z naszą słabością i doświadczyć w pełni ludzkiego cierpienia, ale nigdy nie zgrzeszył. On jest tuż przed tobą, jeśli tylko otworzysz oczy, by go zobaczyć!Ponadto chrześcijanie wierzą, że Bóg posłał Jezusa, aby…

Является ли Иисус богом от иудаизма до христианства?

Wiara w Jezusa jako syna Boga (Jehowy) nie jest wiarą żydowską. W rzeczywistości, Żydzi nie akceptują Jezusa jako jednego ze swoich. Wręcz przeciwnie. Judaizm i chrześcijaństwo są całkowitymi przeciwieństwami – istnieją na przeciwnych końcach biegunowości z różnymi zestawami wierzeń duchowych. Żydzi wierzą, że tylko Jehowa może być nazywany Bogiem w języku hebrajskim, ponieważ żadne imię…

Является ли молитва лежа грехом?

Niektórzy uważają, że tak jest, podczas gdy inni utrzymują, że postawa, jaką przyjmuje się podczas modlitwy, nie ma znaczenia. Biblia nie wspomina o tej kwestii, ani nie mówi nam, czy powinniśmy modlić się w określonej pozycji, czy też poruszać się podczas modlitwy. Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące tej praktyki, najlepiej skonsultuj się z przywódcą religijnym.…

Является ли аниме грехом?

Jeśli pytasz o przekonania, że anime jest grzechem, to powinieneś skonsultować się z księdzem. Biblia nie wspomina konkretnie o anime, więc możliwe jest, że anime może być grzechem – lub nie. To zależy od sumienia i systemu wierzeń danej osoby. Do typowych gatunków anime, które zostały potępione przez grupy chrześcijańskie, należą ecchi, hentai, lolicon i…

Какого роста был Иисус?

Trudno powiedzieć, bo z tego okresu nie ma żadnych obrazów ani rzeźb przedstawiających wzrost Jezusa. Wielu historyków uważa, że Jezus, opierając się na fragmentach Starego Testamentu i tradycji żydowskiej, w chwili śmierci miał od 5 stóp 6 do 5 stóp 8. Jednakże, podczas gdy bycie fizycznie niskim w naszej epoce nie jest rzadkością (w rzeczywistości…

Владение сатаной - симптомы

Иметь дело со сложными предметами на границе веры, повседневной жизни, искушений и необъяснимых явлений, довольно сложно по природе. Очень легко можно встретить завышенные интерпретации, ошибочные впечатления, ошибочные средства, приводящие к неясным целям, и всевозможные трудности - духовные и материальные. Среди этих вопросов - признаки сатанинского одержимости, которые очень часто путают с... психическим заболеванием.....

Нужен ли мне паспорт, чтобы поехать в Меджугорие?

Как мы уже упоминали ранее, Меджугорие - это место, которое находится в Боснии и Герцеговине. Босния и Герцеговина - это страна, расположенная в юго-восточной части Европы. Босния и Герцеговина не является членом Европейского союза, однако вступление в эту страну не сопряжено с какими-либо трудностями. Въезд в Боснию и Герцеговину возможен для граждан ЕС на основании действительного паспорта или...