Jak wyglądał Jezus po swoim zmartwychwstaniu?

Jak wyglądał Jezus po swoim zmartwychwstaniu? Nie wiemy; nikt tak naprawdę nie wie, z wyjątkiem tych, którzy byli tam osobiście. Protoewangelia Jakuba mówi, że Jezus ukazał się niektórym Żydom w drodze z Jerozolimy na krótko przed jej zburzeniem przez Rzymian i zrównaniem z ziemią ich świątyni. Łukasz również odnotowuje te widzenia, z perspektywy bliższej wydarzeniom.…

Mal Ježiš dlhé vlasy?

To nevieme. Podľa Pavlových spisov sa zdá nepravdepodobné, že by Ježiš mal dlhé vlasy, pretože Pavol v Písme prikazuje, aby si muži nechávali krátke vlasy, aby sa nechválili svojím vzhľadom. Vieme, že židovský kňaz nosil čo najdlhšie vlasy na boku hlavy, ale na vrchu si ich strihal na úrovni uší,...

V ktorom roku zomrel Ježiš?

Nevieme presne, kedy Ježiš zomrel. Z Biblie však vieme, že bol ukrižovaný v stredu 10. nisana podľa židovského lunárneho a slnečného kalendára, okolo roku 30 n. l. (To sa zhodovalo s 3. až 4. aprílom). Pochovali ho v piatok pred západom slnka v neďalekej rodinnej hrobke Jozefa a vstal z mŕtvych v nedeľu ráno po východe slnka v sobotu...

Čo znamená slovo Kristus?

Pôvodný význam slova Kristus je "pomazaný" = Mesiáš. Kristus znamená spasiteľ. Ak voláme Ježiša Krista, tak preto, že svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním zachránil svet od hriechu a smrti. Mimochodom, ak by ste vynechali veľké písmeno v akomkoľvek slove, ktoré sa nachádza v Novom zákone [a v Lukášovi], od tohto momentu sa slovo píše ako.

Akým spôsobom je Kristus prítomný medzi svojím ľudom?

Kristus nás odvádza od hriechu, aby sme mohli zostať na ceste spravodlivosti. Kristus pri vtelení prijal pozemské telo, aby sa mohol stotožniť s našimi slabosťami a naplno prežívať ľudské utrpenie, ale nikdy nezhrešil. Je priamo pred vami, len keby ste otvorili oči a uvideli ho!Okrem toho kresťania veria, že Boh poslal Ježiša, aby...

Je Ježiš bohom od judaizmu po kresťanstvo?

Viera v Ježiša ako Božieho syna (Jehovu) nie je židovská viera. Židia v skutočnosti neprijímajú Ježiša ako jedného zo svojich. Naopak. Judaizmus a kresťanstvo sú úplnými protikladmi - existujú na opačných koncoch polarity s odlišnými duchovnými presvedčeniami. Židia veria, že iba Jehova sa môže nazývať Bohom v hebrejčine, pretože žiadne meno...

Je modlitba v ľahu hriechom?

Niektorí sa domnievajú, že je to tak, zatiaľ čo iní tvrdia, že na postoji, ktorý človek zaujme pri modlitbe, nezáleží. Biblia sa o tejto otázke nezmieňuje, ani nám nehovorí, či sa máme modliť v určitom postoji alebo sa pri modlitbe pohybovať. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tejto praxi, najlepšie je poradiť sa s náboženským vodcom....

Je anime hriech?

Ak sa pýtate na presvedčenie, že anime je hriech, mali by ste sa poradiť s kňazom. Biblia sa o anime výslovne nezmieňuje, takže je možné, že anime je hriech - alebo nie. Závisí to od svedomia a systému viery človeka. Medzi bežné žánre anime, ktoré kresťanské skupiny odsudzujú, patria ecchi, hentai, lolicon a.

Aký vysoký bol Ježiš?

Ťažko povedať, pretože z tohto obdobia neexistujú žiadne maľby ani sochy, ktoré by zobrazovali Ježišovu výšku. Mnohí historici sa na základe pasáží v Starom zákone a židovskej tradície domnievajú, že Ježiš v čase svojej smrti meral od 180 cm do 180 cm. Avšak, hoci byť fyzicky nízky v našej dobe nie je nič nezvyčajné (v skutočnosti...

Posadnutosť satanom - príznaky

Zaoberať sa ťažkými témami na hranici viery, každodenného života, pokušení a nevysvetliteľných javov je od prírody dosť náročné. Človek môže veľmi ľahko naraziť na nadmerné interpretácie, mylné dojmy, chybné prostriedky vedúce k nejasným cieľom a najrôznejšie ťažkosti - duchovné aj materiálne. Medzi tieto problémy patria príznaky satanistickej posadnutosti, ktoré sa veľmi často zamieňajú s... duševnou chorobou....