Jak wysoki był Jezus?

Trudno powiedzieć, bo z tego okresu nie ma żadnych obrazów ani rzeźb przedstawiających wzrost Jezusa. Wielu historyków uważa, że Jezus, opierając się na fragmentach Starego Testamentu i tradycji żydowskiej, w chwili śmierci miał od 5 stóp 6 do 5 stóp 8. Jednakże, podczas gdy bycie fizycznie niskim w naszej epoce nie jest rzadkością (w rzeczywistości…

Posadnutosť satanom - príznaky

Zaoberať sa ťažkými témami na hranici viery, každodenného života, pokušení a nevysvetliteľných javov je od prírody dosť náročné. Človek môže veľmi ľahko naraziť na nadmerné interpretácie, mylné dojmy, chybné prostriedky vedúce k nejasným cieľom a najrôznejšie ťažkosti - duchovné aj materiálne. Medzi tieto problémy patria príznaky satanistickej posadnutosti, ktoré sa veľmi často zamieňajú s... duševnou chorobou....

Potrebujem na cestu do Medžugoria cestovný pas?

Ako sme už spomenuli, Medžugorie je miesto, ktoré sa nachádza v Bosne a Hercegovine. Bosna a Hercegovina je krajina v juhovýchodnej časti Európy. Bosna a Hercegovina nie je členom Európskej únie, ale vstup do krajiny nie je zložitý. Vstup do Bosny a Hercegoviny je pre občanov EÚ možný na základe platného cestovného pasu alebo...

Čo sa stalo v Medžugorí?

25. júna uplynú štyri desaťročia od prvého mariánskeho zjavenia v Medžugorí. Čo to znamená? Zjavenia v Medžugorí sa začali v roku 1981, keď skupina mladých ľudí z malej krajiny Bosny a Hercegoviny potvrdila, že videla Pannu Máriu. Niektorí z nich aj po tridsiatich rokoch tvrdia, že majú stále jedno zjavenie denne. Úplne nový charakter týchto zjavení...

Prijímanie na ruku

Prijímanie svätého prijímania na ruku je relatívne nová vec, aspoň v masovom meradle. Už roky sa však okolo tohto zvyku vedie pomerne veľká polemika. Niektorí tvrdia, že Hostiu možno prijímať len na jazyku bez toho, aby sa znesvätila. Iní uvádzajú hygienické dôvody. Obe skupiny boli posudzované podľa skutočnosti, ktorá sa stala epidémiou COVID-19, kde je prijímanie do ruky...

Posadnutosť satanom

Zaoberať sa ťažkými témami na hranici viery, každodenného života, pokušení a nevysvetliteľných javov je od prírody dosť náročné. Človek môže veľmi ľahko naraziť na nadmerné interpretácie, mylné dojmy, chybné prostriedky vedúce k nejasným cieľom a najrôznejšie ťažkosti - duchovné aj materiálne. Medzi tieto problémy patria príznaky satanistickej posadnutosti, ktoré sa veľmi často zamieňajú s... duševnou chorobou....

Modlitba za oslobodenie od zlého ducha

V živote kresťana sú rôzne momenty - dobré aj zlé. Množstvo pokušení, ktoré nás obklopujú, nás niekedy môže svojím náporom až zahltiť. V takýchto chvíľach je vhodné uchýliť sa k tzv. súkromným exorcizmom, ktoré sú formou modlitby, ktorú môže prednášať každý veriaci. Napriek všetkému treba mať na pamäti, že ich prítomnosť by mala byť spojená aj s podporou...

Dogma o pápežskej neomylnosti

Katolícka cirkev okrem typického vyučovania veriacich, vykonávania obradov a vytvárania priestoru pre dialóg medzi kresťanmi (a nekresťanmi) dodržiava mnohé zákony viery. Teologické otázky týkajúce sa samotnej doktríny sú už roky neoddeliteľnou súčasťou činnosti Vatikánu. Pápežská neomylnosť sa tu objavila ako výsledok toho, čo v priebehu rokov vyplynulo z praktických úspechov a...

8 požehnaní

Osem krátkych viet, ktoré môžu potešiť, dodať nádej, motivovať a podnietiť proces duchovnej premeny. Každý kresťan by sa k nim mal z času na čas vracať a snažiť sa v nich nájsť univerzálny zmysel, ktorý zodpovedá aktuálnej životnej etape a historickému momentu. V dnešnom článku si povieme niečo viac o tom, čo je blahoslavenstvo. Blahoslavení chudobní v...