Čo je parousia a čo znamená

Čo je parousia? Čo znamená slovo parousia? Parousia je starogrécke slovo, ktoré znamená prítomnosť, príchod alebo oficiálnu návštevu. V kresťanskom náboženstve sa paroúzia opisuje v Novom zákone v kontexte prorokov, ktorí ohlasujú Kristov návrat na svet v sláve na konci dejín ako víťaza nad zlom, vzkriesiteľa mŕtvych a sudcu sveta. Čo znamená parousia...

Čo sa hovorí pri spovedi?

Svätá spoveď je zvláštna chvíľa, počas ktorej veriaci vyznáva svoje chyby predovšetkým pred Bohom. Prostredníkom je napríklad kňaz, ktorý je povinný vypočuť, môže udeliť rozhrešenie a udeliť pokánie. Z čisto formálneho hľadiska je preto dobré vedieť, čo sa hovorí pri spovedi. Čo sa hovorí pri spovedi? Najskôr sa môže urobiť znak kríža a po pozdvihnutí ...

Zoznam hriechov, ktoré treba vyznať

Dobrá príprava na sviatosť pokánia zahŕňa preskúmanie hriechov, ktoré môžete mať. K tejto otázke sa oplatí stále vracať a neustále pracovať na svojej osobnosti, na zvládaní pokušení a na pochopení podstaty kresťanského života. Preto je potrebné dbať na to, aby tento zoznam nebol opakovanou, bezmyšlienkovite zopakovanou položkou, ktorá sa počas stretnutia so spovedníkom zakaždým recituje z pamäti. Predovšetkým...

Modlitba za vypočutie žiadostí

V osobnom rozhovore s Bohom, ktorým modlitba nepochybne je, sú rôzne prvky. Často je to len monológ osobnej reflexie, inokedy sú to známe slová modlitby Otče náš. Nie je zriedkavé, že sa vyjadrujú požiadavky a túžby. Ako to vyzerá, keď sa modlíme za vypočutie prosby? Pravdou je, že...

Aké hriechy treba vyznať

Pred svätou spoveďou si treba dôkladne spytovať svedomie. Žiaľ, mnohí ľudia na to zabúdajú, a tak je ich vyznanie pred Bohom často neúplné. Aké hriechy by sa mali predkladať pri spovedi a aký by mal byť ich zoznam? Neustály zhon nie je dobrým spoločníkom katolíka, ktorý sa chce usilovať o spásu svojej duše. Preto...

Aké sú hriechy proti Duchu Svätému?

Téma hriechov je samozrejme oveľa rozsiahlejšia, než by sa mohlo zdať bez dôkladného štúdia tejto problematiky. Sám Ježiš Kristus poukázal aj na tie hriechy, ktoré nikdy nemôžu byť odpustené - hriechy proti Duchu. Ako ich chápeme a rozlišujeme? Aby sme si presne overili, aké sú hriechy proti Duchu a koľko ich je, musíme ...

Čo sa stane s dušou po smrti?

Táto otázka sa opakovane objavuje v mysliach veriacich i neveriacich ľudí na celom svete. Je to prirodzené, vyvoláva to otázky existencie a trápi to všetkých filozofov po celé veky. Katolícka cirkev však jasne hovorí, čo sa stane s dušou po pohrebe: je spasená, odsúdená alebo ide do očistca. Tieto tri...

Spolužitie v manželstve a hriech

O tom, aké dôležité je predmanželské učenie, sa môžete presvedčiť podľa toho, koľko pochybností a otázok sa objavuje v mysliach mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu a zjednotiť sa pred Bohom. Spolužitie v manželstve a hriech je jednou z najdiskutovanejších tém. Čo je povolené a čo nie? Spolužitie v katolíckom manželstve V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že...

Je maznanie hriech?

Túto otázku si kladú najmä mladí ľudia, ktorí majú na pamäti jasné stanovisko Katolíckej cirkvi, podľa ktorého je sex pred manželstvom ťažkým hriechom. Drobné sexuálne maznanie, ktoré nevedie k orgazmu, má v ich očiach trochu ľahší charakter... Je teda maznanie hriech? Áno, akákoľvek forma predmanželského sexuálneho styku je hriech. To si musí zapamätať každý človek, ktorý ...

Modlitba s exorcizmom

V rozpore s tým, čo sa zdá, tento špecifický druh modlitby nie je vyhradený len pre posadnutých ľudí a kňazov exorcistov, ktorí nad nimi vyslovujú príslušné slová. Exorcistická modlitba sa objavuje aj počas prijatia sviatosti krstu, keď duchovný prosí o oslobodenie dieťaťa od prvotného hriechu. Ďalším príkladom exorcistickej modlitby je modlitba k svätému archanjelovi Michalovi, ktorá...