Kiedy powstało Pismo?

Pismo Święte jest podzielone na dwie integralne części – Stary oraz Nowy Testament. Każda z nich opisuje historię zbawienia ludzkości, pierwsza – do czasów Chrystusa, druga – w okresie późniejszym. Jednak kiedy powstało Pismo Święte? Zgodnie z badaniami historyków możemy stwierdzić, że pierwsze księgi Starego Testamentu zaczęły powstawać już w okolicy X w. p.n.e. Niektóre…

Kiedy nasza modlitwa jest dobra?

Modlitwa powinna być jedną z podstawowych aktywności każdego chrześcijanina. Jest ona rozmową z Bogiem, szansą do podzielenia się z Nim naszymi radościami, smutkami, zmaganiami oraz okazją do zaproszenia Go do wspólnego przeżywania kolejnego dnia. Jednak trudno o „przepis” na dobrą modlitwę, dlatego wielu osobom wydaje się, że nie modlą się odpowiednio. Kiedy zatem nasza modlitwa jest…

Kiedy powstała Biblia i kto ją napisał?

Biblia to święta księga chrześcijan, która w niezmienionej formie jest czytana od wieków. Jednak czy wiesz kiedy powstała Biblia i kto ją napisał? Kościół Katolicki naucza, że autorem Biblii jest sam Bóg, natomiast ich ziemscy autorzy działali pod natchnieniem Ducha Świętego. Na podstawie licznych analiz historycznych i językowych udało się ustalić z pewną dokładnością czas…

Czym różni się prawosławie od katolicyzmu?

Czym różni się prawosławie od katolicyzmu? To jeden z największych odłamów chrześcijaństwa. Oba wyznawania opierają się więc na tym samym fundamencie – Piśmie Świętym i wierze w Boga. Każde z wyznań inaczej interpretuje też treść Biblii: Zarówno Kościół prawosławny, jak i katolicki uznaje Ducha Świętego. Katolicy postrzegają go jako element Trójcy Świętej, przekaźnik woli Bożej.…

Czy mogę się modlić o miłość drugiej osoby?

Czy mogę się modlić o miłość drugiej osoby? Sama modlitwa o miłość jest nie tylko dopuszczalna, ale i potrzebna. Modlitwa o miłość konkretnej osoby zakłada, że chcemy by Pan Bóg interweniował w ich wolną wolę, by zmienił ich serce. Trzeba rozważyć czy nie jest to egoistyczne rozumowanie. Miłość powinna być ukierunkowana ku drugiemu człowiekowi, nastawiona…

Spowiedź i komunia święta po rozwodzie – czy to możliwe?

Spowiedź i komunia święta po rozwodzie – czy to możliwe? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji rozwodników. W dużym skrócie, Kościół katolicki nie uznaje rozwodów i separacji. Dlatego, nawet jeśli mężczyzna i kobieta nie widzą się przez 50 lat, według Boga pozostają małżonkami. Jeśli po rozwodzie ktoś zakłada życie w celibacie – jak najbardziej może iść…

Co chrześcijanie sądzą o reinkarnacji?

Co chrześcijanie sądzą o reinkarnacji? To wiara, że dusza – stworzona na boskie podobieństwo – „wstępuje” w nowe ciała, by osiągać coraz wyższe wcielenia. Taka wędrówka jest uwarunkowana uczynkami danej osoby. Dlatego ktoś, kto grzeszy, nie odrodzi się jako lepszy człowiek, a pies albo głaz. W reinkarnację wierzy wiele osób na całym świecie, zwłaszcza wyznawcy…

Czy świadek Jehowy może być z katolikiem?

Świadek Jehowy z katolikiem? Jak najbardziej. Należy tylko zatroszczyć się o szacunek dla wiary obojga osób. Wielu katolików, zwłaszcza z ruchu ekumenicznego, jest zwolennikami tworzenia więzi opartych na wierze, nawet w przypadku różnych wyznań. Z drugiej strony, niektórzy świadkowie Jehowy nie biorą udziału we współpracy międzywyznaniowej. Wszystko zależy więc od chęci zakochanych i zgody ich…

Dlaczego mam przebaczać aż 77 razy?

Dlaczego mam przebaczać 77 razy? Pismo Święte jest pełne symboli. Nowy Testament czerpie z tradycji Żydów, wśród których wychowywał się i nauczał Jezus. W ich rozumieniu, cyfra 7 oznaczała pełnię, jak siedem dni tygodnia. W Ewangelii według świętego Mateusza Piotr rozmawia o przebaczaniu z Chrystusem. Pyta go o to, ile razy ma odpuszczać winy komuś,…

Czy ślub cywilny to życie w grzechu?

Czy ślub cywilny to życie w grzechu? Kościół nie uznaje świeckich ślubów zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego. W rezultacie, postrzega takie małżeństwo jako parę, która żyje razem bez sakramentu małżeństwa. Dlatego ślub cywilny – świadome i dobrowolne działanie wbrew wierze – uznaje się za grzech. Jakie są konsekwencje życia bez ślubu kościelnego? Kiedy spowiadasz się…