Istnieje kilka wydań Pisma Świętego. W Polsce najpopularniejszym przekładem jest tysiąclatka, czyli Biblia wydana przez wydawnictwo Pallotinum – Biblia Tysiąclecia. To właśnie z niej najczęściej korzystają katolicy. Są jednak inne tłumaczenia – na przykład Biblia Gdańska. Jak kościół katolicki zapatruje się na inne przekłady?

Biblia gdańska

Pierwszy raz wydana została w XVI wieku. Miała ona mieć charakter ekumeniczny, jednak niedługo po wydaniu, ówczesny papież Urban VIII wydał dokument, w którym zakazał czytania Biblii Gdańskiej oraz jej rozpowszechniania. Niepodporządkowanie się temu przepisowi było obarczone klątwą – ekskomuniką, czyli wykluczeniem z Kościoła.

W związku z dokumentem większość wydanych egzemplarzy została zniszczona.

Biblia gdańska vs kościół katolicki

Obecnie kościół katolicki nie zakazał czytania Biblii Gdańskiej. Katolik więc może po nią sięgać, jednak warto mieć świadomość, że przekład nieco różni się od katolickiego, a także nie posiada wszystkich ksiąg. W liturgii natomiast nie może być ona używana z powodu niektórych rozbieżności.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja