Co to jest Kościół Święty? Zapewne zdecydowana większość z nas natknęła się w naszym życiu na pojęcie jakim jest „kościół”. Ci bardziej wierzący, w pojęciu tym, zaczną dopatrywać się nie tylko jednego znaczenia.

W religii chrześcijańskiej kościół jest to budynek, do którego uczęszczają wierni w celach rytualnych. W budynku kościelnym odbywają się wszelkie msze, nabożeństwa oraz sakramenty.

Ludzie uduchowieni upatrują w tym miejscu domu Bożego. To tam udają się na co dzień aby porozmawiać ze swoim Panem. Pod względem pełnionej przez dany Kościół rangi wyróżnia się: bazylikę, archikatedrę, katedrę, kolegiat, klasztory, kościoły parafialne.

Jest jednak drugie, zdecydowanie o wiele ważniejsze znaczenie słowa Kościół. Mowa tutaj o pewnej organizacji wyznaniowej, najczęściej właśnie chrześcijańskiej. Kościół jest to organizacja, która kieruje się ustalonymi odgórnie zasadami, posiada własną hierarchię oraz zasady. Jest to organizacja mająca znaczący wpływ na życie mieszkańców danego kraju oraz podlega prawnej rejestracji jako związek wyznaniowy.

Czym jest Kościół Święty?

Organizacja Kościołów na całym świecie nieco różni się między sobą. Wśród tak zwanych związków wyznaniowych wyróżniamy Kościoły chrześcijańskie oraz Kościoły zapożyczające z chrześcijaństwa. Istotne dla naszej wiary są oczywiście Kościoły chrześcijańskie/katolickie. Te dzielą się na obrządek wschodni oraz obrządek zachodni. W obrządku wschodnim istnieje wiele „odnóg” w zależności od regionu geograficznego takich jak np. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-albańskiego czy Kościół katolicki obrządku etiopskiego.

Ale Kościół Święty to przede wszystkim wspólnota ludzi. Jest to chyba najistotniejsza jego część. Kościołem nazwiemy społeczność, która wyznaje wiarę w jedynego Boga, oddaje mu cześć i chwałę. W Kościele każdy chrześcijanin ma swoje miejsce i wszyscy równi wobec siebie. Każdy wierny nosi swój własny Kościół w sercu niosąc pomoc bliźniemu, troszcząc się o drugiego człowieka, oraz pamiętając o swoich przywilejach ale i obowiązkach jakie niesie za sobą nasza wiara.

Kościół Święty skupia się wokół Pana Naszego Jedynego i na nim skupia całą swoją uwagę. Teologicznie rzecz biorąc jest to wspólnota ludzi, którzy zostali zwołani lub powołani przez Apostołów wysłanych przez Jezusa aby głosić prawdę o Królestwie Bożym. Cechy jakimi odznacza się Kościół są: jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Oznacza to, że na świecie jest tylko jeden Kościół, założony przez samego Jezusa.

Jest również święty, wypełniając wolę Bożą, otaczając się jednocześnie Duchem Świętym. Powszechność Kościoła oznacza, że jest on powszechny wśród wszystkich narodów całego świata, nie zamykając się na nikogo. Swoim dziełem obejmuje wszystkich ludzi na świecie niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, czy majątku. Apostolskość to szerzenie przez wszystkich wiernych dzieła, zapoczątkowanego przez Apostołów.

Wspólnota Kościoła rozumie siebie samą jako wypełnienie dziejów, począwszy od Narodu Izraela.