Kim Był i Co Zrobił Mojżesz?

Kim Był i Co Zrobił Mojżesz?

Co zrobił Mojżesz? Kim był Mojżesz?

Jak zostało już wspomniane w poprzednich częściach artykułu, Mojżesz jest jedną z najważniejszych postaci dla całego Chrześcijaństwa. Należy w nim upatrywać najważniejszego Patriarchy biblijnego. Mojżesz narodził się w Egipcie. Dzięki swojej matce przetrwał pomimo wydanego przez Faraona rozkazu zagłady wszystkich nowonarodzonych chłopców pochodzenia hebrajskiego.

Matka ukrywała małego Mojżesza przez 3 miesiące, po czym umieściła go w skrzynce z papirusu, powleczonej żywicą i włożyła do kosza w Nilu. Kosz był śledzony przez jego siostrę, która zobaczywszy, że został on wyłowiony przez córkę faraona, poradziła aby ta oddała małego Mojżesza do karmienia kobiecie ze swojego ludu, którą okazała się jego Matka. Następnie córka faraona sama adoptowała dziecko.

Po pewnym czasie, dorosły już Mojżesz był zmuszony do ucieczki do Medianitów, gdzie poślubił córkę gospodarza, u którego zamieszkał. W trakcie jednej z jego wędrówek (właściwie to wyprowadzania stada swojego teścia przez pustynię) na górę Horeb, Mojżesz doznał objawienia. Za pośrednictwem Anioła w krzewie gorejącym, nakazał Pan Mojżeszowi aby ten wrócił do Egiptu i wymusił na Faraonie uwolnienie jego ludu spod jego panowania. Mojżesz posłuchał Pana i przedstawił Faraonowi żądania swojego Pana, jednak ten go nie usłuchał. Uległ dopiero po zesłaniu na niego i jego naród tak zwanych plag egipskich. Uwolnieni Izraelici wyszli więc z niewoli dzięki pomocy Mojżesza.

Udali się następnie pod jego przewodnictwem przez pustynię w stronę Kanaanu. Faraon jednak wysłał w pogoń za nimi swoje wojsko, które zostało powstrzymane dopiero kiedy Mojżesz, za pośrednictwem Pana, poprowadził swój lud przez rozstąpione Morze Czerwone. Według biblijnych przekazów wędrówka z Egiptu trwała całe 40 lat. W trakcie wędrówki Mojżesz cały czas był przywódcą ludu Izraela. To on zapewniał o Pańskiej opaczności. Wśród cudów było między innymi zesłanie pożywienia z nieba w postaci manny, oraz utworzenie źródła w skale pozwalające ugasić pragnienie. Mojżesz poprowadził lud do Góry Synaj, gdzie spotkał się z Panem.

Czego dokonał Mojżesz?

Wówczas Bóg przekazał ludziom za jego pośrednictwem Dekalog oraz Kodeks Przymierza. Po zawarciu przymierza (oraz jego odnowieniu po wydarzeniach związanych z czczeniem cielca), Mojżesz ponownie stanął na czele ludu Izraela i wyruszył w kierunku Kanaanu. W tracie wędrówki ludzie wielokrotnie buntowali się przeciwko samemu Mojżeszowi jak i przeciwko Jahwe. Bunty te były bardzo surowo karane.

W tym czasie klarowała się mniej więcej ludność całego narodu, prowadzono pierwsze spisy ludności. Cały czas trwały również walki izraelitów z lokalnymi plemionami co prowadziło do powolnego procesu osiedlania się na nowo podbitych ziemiach. Odpowiadając więc na pytanie: „Kim jest Mojżesz?” nie znajdziemy tylko jednej poprawnej odpowiedzi. Mojżesz był przede wszystkim biblijnym Patriarchą. Był również przywódcą narodu Izraela. Można w nim również doszukiwać się wybawiciela ale przede wszystkim pośrednika między Jahwe, a ludźmi.

W tym miejscu można zacząć się zastanawiać również nad rolą Mojżesza przed tymi wydarzeniami. Co sprawiło, że właśnie on został wybrany na przywódcę i przewodnika. Kim został Mojżesz po ucieczce z Egiptu?