Dlaczego Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej?

Czy wiąże się to z surową karą wobec postaci samego Mojżesza?

Jak zostało już wspomniane wcześniej, naród Izraela po ucieczce z ziemi egipskiej został niejako skazany na 40 letnią podróż/tułaczkę do Ziemi Obiecanej. Mowa tutaj o okresie 40 lat co stanowi symboliczną długość życia ówczesnego pokolenia. Tak więc o Izraelitach, którzy uciekli z niewoli mówi się jak o pokoleniu skazanym na zgubę.

Nie ma niestety zbyt wielu przekazów (włączając w to przekazy Biblijne), które opisywałyby ten długi okres pomiędzy wyjściem z ziemi egipskiej, “domu niewoli”, a dotarciem do Ziemi Obiecanej. Ze znanych historii dowiadujemy się jednak o przygodach jakie po drodze (szczególnie na początku) spotykały Izraelitów. Mowa tutaj o wielu trudnościach, braku wody oraz pożywienia.

Mowa również o buntach, braku wiary i wyczerpaniu. Jahwe wielokrotnie pomagał Izraelitom. Jednak wątpliwości, mimo wszystko, udzieliły się również samemu Mojżeszowi. Gdy spragnieni Izraelici zaczęli buntować się przeciw niemu, porozmawiał Mojżesz z Panem. Pan obiecał mu, że napoi On swoich ludzi. Nakazał mu wziąć laskę i uderzyć nią w skałę, a popłynie z niej woda.

W tym momencie Mojżesz ukazuje swoje powątpiewanie. Na początku pyta ludzi czy wierzą, że ze skały wypłynie woda. Następnie uderza w skałę nie raz, jak nakazał mu to Jahwe, a dwa razy, co było oznaką jego wątpliwości. I to właśnie w tym momencie należy upatrywać niezgodności między Panem a Mojżeszem. To właśnie dlatego Mojżesz nie doczeka momentu wkroczenia do Ziemi Obiecanej.

Powiedział Pan do Mojżesza oraz Aarona, że ponieważ nie uwierzyli Mu oni, oraz nie objawili jego świętości w oczach ludu, nie będzie im dane wejść do kraju, który On im daje.