Dlaczego Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej? Czy to była Kara?

Dlaczego Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej? Czy to była Kara?

Dlaczego Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej?

Czy wiąże się to z surową karą wobec postaci samego Mojżesza?

Jak zostało już wspomniane wcześniej, naród Izraela po ucieczce z ziemi egipskiej został niejako skazany na 40 letnią podróż/tułaczkę do Ziemi Obiecanej. Mowa tutaj o okresie 40 lat co stanowi symboliczną długość życia ówczesnego pokolenia. Tak więc o Izraelitach, którzy uciekli z niewoli mówi się jak o pokoleniu skazanym na zgubę.

Nie ma niestety zbyt wielu przekazów (włączając w to przekazy Biblijne), które opisywałyby ten długi okres pomiędzy wyjściem z ziemi egipskiej, “domu niewoli”, a dotarciem do Ziemi Obiecanej. Ze znanych historii dowiadujemy się jednak o przygodach jakie po drodze (szczególnie na początku) spotykały Izraelitów. Mowa tutaj o wielu trudnościach, braku wody oraz pożywienia.

Mowa również o buntach, braku wiary i wyczerpaniu. Jahwe wielokrotnie pomagał Izraelitom. Jednak wątpliwości, mimo wszystko, udzieliły się również samemu Mojżeszowi. Gdy spragnieni Izraelici zaczęli buntować się przeciw niemu, porozmawiał Mojżesz z Panem. Pan obiecał mu, że napoi On swoich ludzi. Nakazał mu wziąć laskę i uderzyć nią w skałę, a popłynie z niej woda.

W tym momencie Mojżesz ukazuje swoje powątpiewanie. Na początku pyta ludzi czy wierzą, że ze skały wypłynie woda. Następnie uderza w skałę nie raz, jak nakazał mu to Jahwe, a dwa razy, co było oznaką jego wątpliwości. I to właśnie w tym momencie należy upatrywać niezgodności między Panem a Mojżeszem. To właśnie dlatego Mojżesz nie doczeka momentu wkroczenia do Ziemi Obiecanej.

Powiedział Pan do Mojżesza oraz Aarona, że ponieważ nie uwierzyli Mu oni, oraz nie objawili jego świętości w oczach ludu, nie będzie im dane wejść do kraju, który On im daje.