Co się mówi na spowiedzi?

Spowiedź święta to wyjątkowa chwila, podczas której wierny wyznaje swoje winy przede wszystkim przed Bogiem. Pośrednikiem jest np. ksiądz, który ma obowiązek wysłuchać, może udzielić rozgrzeszenia i wyznaczyć pokutę. Pod względem czysto formalnym warto zatem wiedzieć, co się mówi u spowiedzi. Co się mówi u spowiedzi? Jako pierwszy można wykonać znak krzyża, a po przeżegnaniu…

Lista grzechów do spowiedzi

Dobre przygotowanie się do sakramentu pokuty wymaga sprawdzenia tego, jakie można mieć grzechy. Do kwestii tej warto wracać wielokrotnie, stale pracując nad swoją osobowością, opanowaniem pokus i zrozumieniem sedna życia w duchu chrześcijańskim. Należy zatem zadbać, aby lista ta nie była powtarzalnym, bezmyślnie powielanym elementem, recytowanym każdorazowo z pamięci w trakcie spotkania ze spowiednikiem. Przede…

Pokuta

Pokuta jest etapem chrześcijańskiego zbawienia, na którym wierzący odwraca się od grzechu. W teologii rzymskokatolickiej skrucha jest częścią większego teologicznego pojęcia pokuty. Sakrament pokuty W Biblii hebrajskiej mówi się, że tylko ci, którzy osiągnęli status grzeszników, “odwracają się od grzechu”. Pokuta próbuje wykorzystać swoją moc za wszelkie negatywne przyszłe zachowania lub zadośćuczynić za grzech. Ogólnie…

Rachunek sumienia przed spowiedzią

Rachunek sumienia i modlitwa Rachunek sumienia jest przeglądem swoich przeszłych myśli, słów, czynów i zaniechań w celu ustalenia ich zgodności z prawem moralnym lub odstępstwa od niego. Wśród chrześcijan jest to na ogół recenzja prywatna; intelektualiści świeccy publikują czasami autokrytyki na użytek publiczny. W Kościele katolickim pokutników, którzy pragną przyjąć sakrament pokuty, zachęca się do…