Kto tworzy Kościół (katolicki czyli powszechny)?

Kościół Katolicki. Słowo Katolicki wywodzi się od greckiego słowa katholicos co oznacza „powszechny”. Jak wiemy z poprzednich części artykułu, Kościół Katolicki jest największą organizacją wyznaniową na świecie. Jest on oczywiście sformalizowany, ma swoje zasady, reguły i jasne struktury. Ale kto tak naprawdę tworzy Kościół? Czy jest to zbiorowisko kapłanów i księży? Czy raczej należy spojrzeć…

Kto i kiedy założył Kościół Katolicki?

Kościół założył Jezus Chrystus. W Nowym Testamencie założenie Kościoła zostało przepowiedziane przez Jezusa Chrystusa z Nazaretu, który w słowach do św. Piotra apostoła miał powiedzieć: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18). Kto założył Kościół Katolicki? Kiedy należy dopatrywać się początków naszej…

Co odróżnia Kościół od innych wspólnot?

Co odróżnia Kościół od innych wspólnot? Co czyni go wyjątkowym? Z całą pewnością istnieje niezliczona ilość przesłanek ku temu, aby wnosić o wyjątkowości Kościoła. Mowa tutaj o Kościele jako o pewnej społeczności. Należy zacząć od definicji wspólnoty. Wspólnota jest to pewna zbiorowość ludzi, którzy tworzą zazwyczaj nieformalną strukturę, charakteryzująca się silnymi więzami, a nawet braterstwem.…