Kościół Katolicki. Słowo Katolicki wywodzi się od greckiego słowa katholicos co oznacza „powszechny”. Jak wiemy z poprzednich części artykułu, Kościół Katolicki jest największą organizacją wyznaniową na świecie. Jest on oczywiście sformalizowany, ma swoje zasady, reguły i jasne struktury. Ale kto tak naprawdę tworzy Kościół? Czy jest to zbiorowisko kapłanów i księży? Czy raczej należy spojrzeć na to zagadnienie nieco inaczej?

Kościół tworzą ludzie. Tworzą Go wierni. Kościół to są ludzie. Jest to całe dobro i ciepło, które napotykamy na swojej drodze spotykając bliźnich. To wszyscy wierni są zarówno fundamentem jak i filarem całego Kościoła. Kościół opiera się na pewnych zasadach, miłości i moralności, ale jego głównym spoiwem są ludzie. Każdy z nas na co dzień stanowi małą cegiełkę w tej organizacji. Jednocześnie każdy z nas jest równy i tak samo ważny dla całej struktury Kościoła. To właśnie my ludzie jesteśmy zesłani na ten świat, aby szerzyć dzieło Pańskie. Pan Jezus za sprawą Ducha Świętego zapoczątkował dzieło, nazywane przez nas dzisiaj Kościołem. Także Kościół Tworzą wszyscy wierni. Jest to jedna z najważniejszych i niepodważalnych zasad całej wspólnoty.