Kostel Katolický. Slovo Katolický pochází z řeckého slova catholicos což znamená "univerzální". Jak víme z předchozích částí tohoto článku, církev Katolický je největší náboženskou organizací na světě. Je samozřejmě formalizovaná, má svá pravidla, zásady a jasné struktury. Ale kdo vlastně tvoří Kostel? Jedná se o sbírku kněží i kněží? Nebo bychom se na tuto otázku měli dívat trochu jinak?

Kostel jsou tvořeny lidmi. Vytvářejí ho. věrný. Kostel Jsou to lidé. To je celý dobrota a vřelost, kterou na své cestě potkáváme, když potkáváme své bližní. Jsme to my všichni věrný jsou základem i pilířem celého systému. Kostel. Kostel je založena na určitých zásadách, lásce a morálce, ale jejím hlavním tmelem jsou lidé. Každý z nás je denně malou cihličkou v této organizaci. Zároveň je každý z nás rovnocenný a stejně důležitý pro celou strukturu. Kostel. To my lidé jsme posláni do tohoto světa, abychom šířili Pánovo dílo. Lord Ježíš z důvodu Duch svatý zahájil dílo, které dnes nazýváme církví. Také Kostel Všichni jsou věrný. Je to jedna z nejdůležitějších a nezpochybnitelných zásad celé komunity.

Marketing náboženského obsahu a další
Umělá inteligence