Co přikázal Mojžíš Izraelitům poté, co vyšli z egyptského otroctví?

Egyptské zajetí je široce popsanou a důležitou událostí v dějinách celého izraelského národa. Faraon, který byl znepokojen obrovským růstem Jákobova národa, se rozhodl uvalit na něj těžké břemeno v podobě těžké práce v údolí Nilu a následné smrti všech mužských potomků této rasy. Tyto události jsou považovány za egyptské zajetí. Předpokládá se, že...