Co Bůh spojuje, člověk nerozdělí

Tehdy k němu přišli farizeové, kteří ho chtěli podrobit zkoušce, a zeptali se ho: "Je dovoleno, abys opustil svou ženu z jakéhokoli důvodu? Odpověděl: "Nečetli jste, že je Stvořitel od počátku stvořil jako muže a ženu? A řekl ustanovení, že právě proto opustí svého otce a matku a spojí se se svou ženou,...