Kde žil Pán Ježíš?

Evangelia uvádějí, že Ježíš žil ve městě Nazaret, kde se nacházel dům Marie a Josefa. 

Narození Ježíše se odehrálo v Betlém. V současnosti je to město, které se nachází uprostřed. Palestina. Nachází se v Judea, v oblasti Západního břehu Jordánu, 8 km jižně od Jeruzalém. Po porodu, který podle Gospel Luke - měl umístění v chudé jeskyni, v blíže neurčené době žila rodina krátce v Egyptě.

Příčinou byl tzv. masakr nevinných, který měli provést vojáci. Herodes (Velký), který se chtěl zbavit soupeře o královskou korunu. Podle Písma varován andělem. Joseph i Maria ona a její dítě se uchýlily do Egypt. Po smrti Herodes se vrátili do Nazaretu, malé vesničky v oblasti Galilei. Tady vyrůstal Ježíš - v Nazaretkde žila jeho nejbližší rodina - Mary a Joseph.

Město Nazaret se nachází v Dolní Galilei, v severní části Izrael, ve vzdálenosti 25 km od Tiberiadské jezero a 9 km západně od hory Kolejová vozidla. Během svého života Ježíš putoval a učil ostatní. Ježíšova smrt nastala v Jeruzalém.