Je církev nutná ke spáse?

Je církev nutná ke spáse? Odpověď na tuto otázku je třeba částečně hledat v předchozích podkapitolách tohoto článku, protože je důležité si především uvědomit, co je církev a jak ji vnímat v kontextu spásy. Církev jako určitá instituce nemusí být rozhodující pro naši spásu. Je to samozřejmě velmi užitečný nástroj při snaze o ...