Je cirkev potrebná na spasenie?

Je Cirkev potrebná na spasenie? Odpoveď na túto otázku treba čiastočne hľadať v predchádzajúcich podkapitolách tohto článku, pretože je dôležité si predovšetkým uvedomiť, čo je Cirkev a ako ju vnímať v kontexte spásy. Cirkev ako určitá inštitúcia nemusí byť rozhodujúca pre našu spásu. Samozrejme, je to mimoriadne užitočný nástroj pri hľadaní ...