Abraham (pôvodne Abram) sa považuje za prvý Hebrejčina patriarcha. Podľa biblického opisu je otcom celého židovského národa.

Abram s celou svojou rodinou žil spočiatku v chaldejskom meste Ur. Z mesta Ur sa Abram na príkaz svojho otca vydal na cestu. Boh Jahve. Boh Zjavil sa Abramovi a povedal mu, aby vyšiel zo svojej rodnej zeme a z domu svojho otca do krajiny, ktorú mu ukáže [(1 Moj 12,1)].

Na tomto mieste bol tiež prvý prísľub Jahve smerom k Abrama. Sľúbil, že z neho urobí veľký národ, a aby jeho názov na celom svete. Napriek vysokému veku sa Abram vydal na cestu so svojou manželkou a synovcom. Po príchode do blízkosti dediny Sychem,

Abram ale musel sa o pôdu deliť so svojím synovcom Flyktorý si vybral celé údolie pre seba JordanAbrám však odišiel do izraelskej krajiny. Jahve povedal. Abrama aby hľadel pred seba a hľadel z miesta, na ktorom stojí, na sever, na juh, na východ a k moru; celú krajinu, ktorú videl, dal jemu a jeho potomstvu na všetky časy. večnosť [(13:14-15)]. Toto je druhý sľub, ktorý Boh jeho vyvolenému.

Vo veku 99 rokov Abram opäť trpel odhalenia Boh.

Tentoraz, na oplátku za obeť, urobil Boh o ňom ako o otcovi národov. Odteraz sa mal identifikovať názov Abraham (otec mnohých) a mal založiť kráľovskú dynastiu, ktorá sa začala potomkom narodeným o rok neskôr.