Abraham (prvotno Abram) velja za prvo Hebrejščina patriarh. Po svetopisemski pripovedi je oče celotnega judovskega naroda.

Abram je z vso družino sprva živel v kaldejskem mestu Ur. Iz mesta Ur se je Abram po ukazu svojega Bog Jahve. Bog Pokazal se je Abramu in mu rekel, naj gre iz svoje domovine in iz očetove hiše v deželo, ki mu jo bo pokazal [(1 Mz 12,1)].

Na tej točki je bila tudi prva obljuba Jahve v smeri Abrama. Obljubil mu je, da bo postal velik narod in da bo njegov ime po vsem svetu. Kljub visoki starosti se je Abram z ženo in nečakom odpravil na pot. Ob prihodu v bližino vasi Sychem,

Abram vendar si je moral zemljo deliti z nečakom Flyki si je izbral vso dolino zase JordanAbram pa je šel v deželo Izrael. Jahve je rekel. Abrama da bi gledal pred seboj in s kraja, na katerem stoji, gledal proti severu, proti jugu, proti vzhodu in proti morju; vso deželo, ki jo je videl, je dal njemu in njegovim potomcem za vse večnost [(13:14-15)]. To je druga obljuba, ki Bog svoji izbranki.

V starosti 99 let je Abram ponovno trpel razkritja Bog.

Tokrat je v zameno za žrtvovanje Bog o njem kot očetu narodov. Odslej se je moral identificirati ime Abraham (oče mnogih) in naj bi začel kraljevsko dinastijo s potomcem, ki se je rodil leto pozneje.

Trženje za verske vsebine in še več
Umetna inteligenca