Kaj Bog zapoveduje v osmi zapovedi?

Dekalog je eden od osnovnih zakonov, ki jih kristjani upoštevajo še danes. Je skupek moralnih načel, po katerih bi morali ravnati na vseh ravneh našega življenja. Dekalog je bil zapisan v Drugi Mojzesovi knjigi (Eksodus). Po svetopisemskem zapisu je Bog Jahve Mojzesu narekoval deset zapovedi na gori Sinaj, med popotovanjem Izraelcev v Kanaan, ko so se...