Moses je ime izvora Hebrejščina. Izvira iz svetopisemskega patriarha. Še danes je zelo priljubljen med Judje. Etimologija imena Moses. Ime izhaja iz korena Hebrejščina משה, kar pomeni toliko kot izvleči ali odstraniti.

Kaj pomeni ime Mojzes?

To se nanaša na rojstvo in izvor samega Mojzesa, ki se je rodil v egiptovskem ujetništvu in je bil potegnjen iz reke Nil s faraonovo hčerko (pozneje ga je posvojila). Zgodovinar Joseph Flavij se strinja z etimološko povezavo z Mojzesovim vzetjem iz Nila, vendar poudarja, da izhaja iz samega zloga besede Mou-ses, kot Egipčani Vodi pravijo "Moy", rešenim ljudem pa "ese". Od tod kombinacija teh dveh besed in sklicevanje na ime Moses.

Kaj pomeni ime Mojzes v hebrejščini?

Nekaj Zgodovinski kritiki tu najdejo tudi druge besede izvora egipčanskikot je "mosu", ki pomeni sin.

Sam Moses je bil svetopisemski patriarh, rojen v Egiptki ga je po samotnem pobegu iz ujetništva imenoval Gospod. kot vodja izraelskega ljudstva, ki mu je namenjena osvoboditev. Izraelci iz egiptovskega suženjstva.

Bil je tudi posrednik med Jahve in ljudi. Po njegovi zaslugi so ljudje izraelski met dekalog in se odpravil iz Egipta v Obljubljena dežela. Z Mojzesom so povezani dogodki, kot so Kuge egipčanski, razodetje Gospod. ob gorečem grmu, spuščanju mane z neba ali celo razdvajanju Rdečega morja.