Mojżesz jest imieniem pochodzenia hebrajskiego. Pochodzi ono od biblijnego patriarchy. Do dzisiaj jest bardzo popularne wśród Żydów. Etymologia imienia Mojżesz. Imię to pochodzi od rdzenia hebrajskiego משה co oznacza tyle co wyciągać czy wyjmować.

Co oznacza Imię Mojżesz

Odnosi się to do narodzin i pochodzenia samego Mojżesza, który urodzony w czasach niewoli egipskiej, został wyciągnięty z rzeki Nil przez córkę Faraona (następnie został przez nią adoptowany). Historyk Józef Flawiusz zgadza się co do związku etymologicznego z wyjęciem Mojżesza z Nilu, jednak zwraca uwagę, że pochodzi ono od samej sylaby wyrazu Mou-ses, ponieważ Egipcjanie wodę nazywają „Moy”, natomiast ludzi uratowanych określa się jako „eses”. Stąd połączenie tych dwóch wyrazów a stanowić odniesienie dla imienia Mojżesz.

Co oznacza po hebrajsku imię Mojżesz?

Niektórzy krytycy historyczni doszukują się tutaj również innych wyrazów pochodzenia egipskiego, jak na przykład „mosu” oznaczających syna.

Sam Mojżesz był biblijnym Patriarchą, urodzonym w Egipcie, który po samotnej ucieczce z niewoli został wyznaczony przez Pana na przywódcę narodu izraelskiego oraz przeznaczony do wybawienia izraelitów z egipskiej niewoli.

Był on również pośrednikiem pomiędzy Jahwe a ludźmi. Dzięki niemu lud izraelski poznał dekalog i dotarł z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Z Mojżeszem związane są takie wydarzenia jak Plagi egipskie, objawienie Pana w gorejącym krzewie, zesłanie z nieba Manny czy chociażby rozstąpienie Morza Czerwonego.