Kim był Chrystus?

Kim był Chrystus?

Kim był Chrystus? Urodzony w Betlejem, jest centralną postacią religii chrześcijańskiej. Chrystus uznawany jest za postać Boską jako ...
Jak wyglądał Chrystus?

Jak wyglądał Chrystus?

Jak wyglądał Chrystus? Czy istnieją jakiekolwiek obrazy czy podobizny obrazujące prawdziwy wygląd Chrystusa? Czy możemy mniej więcej ...
Czy Chrystus miał żonę?

Czy Chrystus miał żonę?

Czy Chrystus miał żonę? Ta kwestia budzi wiele wątpliwości wśród ludzi na całym świecie. Oficjalne przekazy Biblijne nie wskazują w ...
Czy Chrystus jest Bogiem?

Czy Chrystus jest Bogiem?

Czy Chrystus jest Bogiem? Wielu może zastanawiać ta kwestia, ponieważ Chrystus najczęściej określany jest jako Syn Boży. Jakie jest ...
Czy Chrystus żył naprawdę?

Czy Chrystus żył naprawdę?

Czy Chrystus istniał? Czy Chrystus żył naprawdę? Jest to pytanie, na które nie tylko chrześcijanie powinni odpowiedzieć twierdząco bez ...
Czy Chrystus był Żydem?

Czy Chrystus był Żydem?

Czy Chrystus był Żydem? Czy znamy prawdziwe pochodzenie Chrystusa i jesteśmy w stanie jednoznacznie określić to czy był Żydem? ...
Co oznacza imię Chrystus?

Co oznacza imię Chrystus?

Co oznacza imię Chrystus? Co znaczy samo słowo Chrystus? Chrystus jest to drugi człon imienia Jezusa. Całe imię Syna Bożego to Jezus ...