Bóg powołuje do życia konsekrowanego w różnym wieku. Ważne jest, aby dobrze rozeznać wolę Bożą i za nią podążać.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do do wieku, aby wstąpić do zakonu? Czy można wstąpić do zakonu w wieku 40 lat?

Do jakiego wieku można wstąpić do zakonu?

W zasadzie wiek jest kryterium, które jest brane pod uwagę, szczególnie ta dolna jego granica.

W Polsce istnieje bardzo wiele zakonów, ale te mają swoje zasady oraz warunki, które kandydatka musi spełnić, aby zostać przyjętą.

Przed samym przyjęciem należy spełnić pewne wymogi formalne, a te są uzależnione od konkretnego zgromadzenia.

Czy w wieku 50 lat można wstąpić do zakonu?

Jak już wcześniej zostało wspomniane – to zależy od konkretnego zgromadzenia i reguł w nim panujących.

Nic nie stoi na przeszkodzie ubiegać się o przyjęcie w wieku pięćdziesięciu lat. Warto jednak pamiętać, że motywacje, wiek, wykształcenie oraz ostateczna decyzja jest oparta na indywidualnych predyspozycjach i czynnikach, które je warunkują.